Trang chủ arrow Trang thơ arrow ĐỀ MỸ NỮ ĐỒ 題美女圖 - MỘT BÀI THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC
ĐỀ MỸ NỮ ĐỒ 題美女圖 - MỘT BÀI THƠ THUẬN NGHỊCH ĐỘC
11/05/2009

 

題美女圖

青春鎖了冷椒房,
錦軸停針礙點妝。
清樣渡蓮非弗綠,
淡希殘菊失疏黃。
情痴易訴簾邊月,
夢促曾撩帳頂霜。
箏曲強挑愁每伴,
鶯歌日永閣消香。

Đề mỹ nữ đồ

(Thuận độc - Hán)


Thanh xuân toả liễu lãnh tiêu phòng;
Cẩm trục đình châm ngại điểm trang.
Thanh dạng độ liên phi phất lục;
Đạm hi tàn cúc thất sơ hoàng.
Tình si dị tố liêm biên nguyệt;
Mộng xúc tằng liêu trướng đỉnh sương.
Tranh khúc cưỡng khiêu sầu mỗi bạn;
Oanh ca nhật vĩnh các tiêu hương.

 

(Nghĩa:
Tuổi thanh xuân đã khoá trong chốn tiêu phòng lạnh lẽo;
Ngừng gảy trục đàn gấm, chẳng muốn điểm trang.
Sen trước bến dáng thanh khiết chẳng cây nào không xanh mướt;
Khóm cúc tàn thưa nhạt, đã mất vẻ vàng tươi.
Mối tình si dễ tỏ cùng trăng bên rèm;
Giọt sương trên đầu trướng từng khiến trêu tỉnh giấc mộng.
Gắng gảy một khúc đàn tranh, mà chỉ có mối sầu làm bạn.
Ngày dài tiếng oanh ca, hương trên gác cứ tiêu tàn dần đi)

(Nghịch độc - Nôm)

Hương tiêu gác vắng nhặt ca oanh;
Bận mối sầu khêu cưỡng khúc tranh.
Sương đỉnh trướng treo từng giục mộng;
Nguyệt bên rèm tỏ dễ si tình.
Vàng thưa thớt cúc tàn hơi đượm;
Lục phất phơ sen đọ dáng thanh.
Trang điểm ngại chăm dừng trục gấm;
Phòng tiêu lạnh lẽo khoá xuân xanh.

Phạm Thái (1777 - 1813)


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >