Trang chủ arrow Tản mạn arrow LẬU THẤT MINH - 陋室銘
LẬU THẤT MINH - 陋室銘
28/12/2007

 

山不在高,有仙則名。
水不在深,有龍則靈。
斯是陋室,惟吾德馨。
苔痕上階綠 ,草色入簾青。
談笑有鴻儒,往來無白丁。
可以調素琴,閱金經。
無絲竹之亂耳,無 案牘之勞形。
南陽諸葛廬,西蜀子雲亭。
孔子云:何陋之有?

Lậu Thất Minh

 Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh
Thuỷ bất tại thâm, hữu Long tắc linh
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh
Đài ngấn thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh
Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh
Khả dĩ điệu tố cầm, duyệt kim kinh
Vô ty trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình
Nam Dương Gia Cát lư
Tây Thục tử vân đình
Khổng Tử vân: Hà lậu chi hữu

Căn nhà dột nát

Núi chẳng vì cao, có Tiên thì nổi danh
Nước không cần sâu, có Rồng ở thì sẽ linh thiêng
Ấy là một căn nhà nhỏ dột nát, chỉ có Đức của ta toả sáng
Này thềm leo rêu biếc, sắc cỏ xanh buông rèm
Truyện trò mấy học giả, bén mảng chẳng kẻ phàm
Gảy lên vài điệu đàn, trì tụng cùng Kim Kinh
Tuyệt nhiên không huyên náo, cũng chẳng chút quan hình
Gia Cát ở Nam Dương, Dương Hùng nơi Tây Thục
Khổng Tử còn sống cũng phải nói rằng: “Còn có một cái gì ở trong căn nhà dột nát đó?”

Kim Kinh: sách nhà phật
Bạch đinh: người không biết chữ

Người dịch:Trịnh Vân Hải


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >