Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Tam tiêu
Tam tiêu
25/12/2021
Chủ về việc sứ thần, cùng thông với Thận. Thận có bệnh nên điều hòa Tam tiêu. Tam tiêu có bệnh nên bổ Thận là chủ yếu. Thận cùng thông với Mệnh môn. Tân dịch kém, vị hỏa suy nên đại bổ Thận bên phải (tướng hỏa).

Các chứng bệnh của Tam tiêu hiện ra, duy chỉ lấy tướng hỏa ở trong Thận làm căn bản. Hỏa mà yên vị thì sự truyền tống của Tam tiêu được thoải mái. Hỏa mất vị trí biến thành tráng hỏa thì Tam tiêu có bệnh nhiệt. Mệnh môn suy, tướng hỏa bại thì Tam tiêu có bệnh hàn. Còn như các chứng bệnh hiện ra lại theo nguyên nhân của các tạng mà chữa.

Phàm các chứng nghẽn tắc cơm nước không vào được, và bệnh khí (đầy tức) ở khoảng ngực thì trách cứ vào Tâm Phế. Nếu đầy trướng cồn cào, nôn mửa với ăn không tiêu thì trách cứ ở Tỳ Vị. Còn bệnh tiểu tiện bí sáp với bệnh đái sẻn, cùng các bệnh xuất huyết thì trách cứ ở Can, Thận, Bàng quang, Đại trường, Tiểu trường. Dùng thuốc nên theo chỗ có bệnh mà chữa.

Đó tuy là nhân bệnh mà đặt tên, nhưng cách chữa lại lệ thuộc vào các tạng. Như thượng tiêu có bệnh thì dùng thuốc của Tâm Phế. Trung tiêu có bệnh thì dùng thuốc của Tỳ vị. Hạ tiêu có bệnh thì dùng thuốc của Can, Thận, Bàng quang, Đại trường, Tiểu trường mà chữa. Nhưng thực ra vẫn ở Mệnh môn mà thôi.

Nếu chân dương hỏa yên vị của nó, thì muôn sự điều hòa, lo gì chức năng thần sứ không làm tròn trách nhiệm của mình.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >