Trang chủ arrow Tản mạn arrow Trần Bình
Trần Bình
29/05/2020
Trần Bình là công thần tòng vong của Hán Cao tổ. Hán Cao tổ chém rắn trắng khởi nghĩa chống lại nhà Tần, đối phó Hạng Vũ, những lúc nguy nan cứ dùng mưu kế của Trần Bình là được thoát qua kiếp nạn (Mưu kế của Trần Bình còn giữ được bí mật cho đến tận ngày nay). Sau khi lật đổ nhà Tần, bình định thiên hạ, khi Cao tổ chết nhà Hán lại gặp quốc họa Lữ Hậu, Trần Bình lại dùng mưu kế tiêu diệt được họ Lã, triều đình được yên ổn. Lúc lâm chung Trần Bình nói: "Ta trước đây đã từng dùng quá nhiều mẹo mực, sau con cháu chắc cũng chẳng ra gì". Lời nói của Trần Bình về con cháu sau đều ứng nghiệm cả.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >