Trang chủ arrow Trang thơ arrow 舟中獨酌 - CHU TRUNG ĐỘC CHƯỚC - 陳光朝 - TRẦN QUANG TRIỀU
舟中獨酌 - CHU TRUNG ĐỘC CHƯỚC - 陳光朝 - TRẦN QUANG TRIỀU
24/02/2008

 秋滿山城倍寂寥
家書不到海天遙
人情疏密敲蓬雨
世態高低拍漫潮
松菊故留嗟異路
琴書歲晚喜同條
幾多磊塊胸中事
且向樽前譬一驕

  Phiên âm:

 Thu mãn sơn thành bội tịch liêu
Gia thư bất đáo hải thiên diêu
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ
Thế thái cao đê phách mạn triều
Tùng cúc cố lưu ta dị lộ
Cầm thư tuế vãn hỷ đồng điều
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu.

Dịch thơ:

Một mình uống trong thuyền

 Mầu thu hiu hắt khắp non thành
Trời bể tin nhà đợi vắng tanh
Nết ở nhặt thưa mưa trước mái
Mùi đời cao thấp sóng đầu ghềnh
Bạn xưa tùng cúc chia đôi ngả
Tuổi tác đàn thơ hợp với mình
Trong dạ ngổn ngang nào tả xiết
Hãy nâng chén rượu dốc lưng bình.
 

Người dịch: Đinh Văn Chấp

(Nam phong tạp chí) 


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >