Trang chủ arrow Binh khí luận arrow KHÍ GIỚI - BINH KHÍ DÀI, NGẮN
KHÍ GIỚI - BINH KHÍ DÀI, NGẮN
29/09/2007
Image

Khí giới là một bộ phận quan trọng hợp thành võ thuật Trung Hoa. Võ thuật từ Võ nghệ diễn hoá mà thành, Võ nghệ Binh khí cũng rất phức tạp, đa dạng.

 

Từ thời nguyên thuỷ, Tộc Khương Vưu đã phát minh ra năm loại Binh khí. Chúng được tạo ra trên cơ sở gậy gộc gắn thêm đầu mũi nhọn. Đến thời Chiến quốc có "Ngũ binh": Đao, Kiếm, Mâu, Kích, Đống, thể hiện rõ sự phối hợp Binh khí dài, ngắn. Đời Tống có "Thập bát ban Võ nghệ" tức là 18 món Binh khí.

Trong truyện Thuỷ Hử, 18 món Binh khí đó là: Mâu, Chuỳ, Cung, Nỏ, Súng, Roi, Giản, Kiếm, Xích, Giáo, Búa, Rìu, Đống, Kích, Bia, Bảng, Thương, Ba.

Đời Minh, Chu Quốc Trinh viết: " Dũng đồng tiểu phẩm nói Thập Bát ban Võ nghệ là Cung, Nỏ, Thương, Đao, Kiếm, Mâu, Thuẫn, Phủ, Việt, Kích, Giản, Qua, Thù, Xoa, Ba đầu (Bừa),Sách, Bạch đả, Tiên".

Trong mỗi loại Binh khí lại có nhiều kiểu khác nhau như Đao thì có Đại đao, Đoản đao, Yêu đao...Trong Đoản đao lại chia ra Trực Bối đao, Quỉ Đầu đao, Liễu Diệp đao, Nhạn Xí đao, Vân Đầu đao, Đại Khản đao. Trên cơ sở ấy lại phát triển thêm nhiều món khí giới có lợi cho việc biểu diễn. Để có một qui phạm nhất định trong biểu diễn Binh khí, Võ thuật Trung Hoa chia Binh khí làm 4 loại: Trường khí giới (Binh khí dài), Đoản khí giới (Binh khí ngắn), Song khí giới (Binh khí đôi) và Nhuyễn khí giới (Binh khí mềm).

(Theo Tinh hoa Võ thuật Trung Hoa)


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng: