Trang chủ arrow Dược học arrow Xa tiền tử - Hột mã đề
Xa tiền tử - Hột mã đề
11/08/2022

Khí vị: Vị ngọt, mặn, hàn, không độc, chủ yếu đi vào 3 kinh Can, Thận, Bàng quang.

Chủ dụng: Thanh phong nhiệt ở Phế và Can, thấm lợi thấp nhiệt ở Bàng quang, thông tiểu tiện nhỏ giọt, ống đái sít đau, mà không làm cho tinh khí tẩu tán, trừ phong nhiệt mắt sưng đỏ đau, trừ mắt có màng mộng, khơi thông thấp khí, trừ phiền nhiệt thanh thử khí, ngăn chỉ tả lị, trừ thấp tê, thôi sinh dễ đẻ, thêm tinh mạnh âm làm người ta có con.

Cấm kỵ: Uống lâu cũng có cái hại "vừa thấm vừa tả" tổn ngầm tân dịch, nếu dương khí hãm xuống, Thận khí hư thoát thì chớ dùng.

Cách chế: Lấy hoàn toàn cả hột, rễ và lá thì sức nó mới toàn vẹn, cho lá vào nồi rang khô rồi cho hột vào sao qua bỏ lá lấy hột.

Nhận xét: Hạt Mã đề bẩm thụ khí xung hoà của đất, lại được cả khí mùa Đông của trời để sinh, ưa mọc ở trong chỗ dấu chân xe ngựa, xe bò  cho nên gọi là xa tiền, tính lợi thuỷ mà lại thêm được tinh, sáng mắt, làm cho người ta có con, vì trong âm khí có hai khiếu, một khiếu thông với thuỷ, một khiếu thông với tinh, hai khiếu đều không thường mở, khiếu thuỷ mở thì khiếu tinh đóng, uống hạt Mã đề thì lợi khiếu thuỷ ở Bàng quang, càng giữ vững khiếu tinh ở Mệnh môn, mà sinh được con, trọc âm hết mà chân âm càng kín đáo, nhiệt hết mà mắt sáng lại khỏi màng. Sách Tạp lục nói: Đã uống thuốc giữ vững tinh lâu ngày lại cần uống hạt Mã đề nhập phòng thì có con, do đó hiểu được ý nghĩa của nó.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >