Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow ÂM DƯƠNG BIỂU LÝ
ÂM DƯƠNG BIỂU LÝ
03/01/2022
Không có mô tả ảnh.

- Hai kinh Thủ thiếu âm Tâm và Thủ thái dương Tiểu trường là biểu lý với nhau (Tâm là Đinh hỏa, Tiểu trường là Bính hỏa).
 
- Hai kinh Thủ quyết âm Tâm bào và Thủ thiếu dương Tam tiêu là biểu lý với nhau.
 
- Hai kinh Thủ thái âm Phế và Thủ dương minh Đại trường là biểu lý với nhau (Phế là Tân kim, Đại trường là Canh kim).
 
- Hai kinh Túc thái âm Tỳ và Túc dương minh vị là biểu lý với nhau (Tỳ là Kỷ thổ, Vị là Mậu thổ).
 
- Hai kinh Túc quyết âm Can và Túc thiếu dương đởm là biểu lý với nhau (Can là Ất mộc, Đởm là Giáp mộc).
 
- Hai kinh Túc thiếu âm Thận và Túc thái dương Bàng quang là biểu lý với nhau (Thận là Quý thủy, Bàng quang là Nhâm thủy).
 
* Môi trên môi dưới gọi là Phi môn (Tỳ, Vị làm chủ).
 
* Dưới lưỡi gọi là Liêm tuyền (Thận làm chủ).
 
* Hàm răng trên, hàm răng dưới gọi là Hộ môn (Vị và Thận làm chủ).
 
* Trong họng có lưỡi nhỏ gọi là Huyền ung (chủ về phát, sinh).
 
* Dưới lưỡi nhỏ gọi là Hội yểm (chủ về thanh âm).
 
- Phế: như cái lọng (6 lá, 24 lỗ, chủ về khí, chứa phách).
 
- Tâm: như hoa sen (trên có 7 khiếu, 3 mao, chủ huyết chứa thần).
 
- Ngoài Tâm gọi là Tâm bào (ngoài có màng bọc).
 
- Chỗ Đản trung gọi là Khí hải.
 
- Can: hình như bẹ cây (có 7 lá chứa hồn).
 
- Đởm: Đởm gọi là Thanh tràng (có miệng trên, không có miệng dưới).
 
- Tỳ: Tỳ như móng chân ngựa (chủ mài sát thức ăn, chứa ý).
 
- Vị: hình như cái túi (chủ chứa thức ăn uống, còn gọi là Hoàng tràng).
 
- Thận: tượng trưng cho hình Thái cực (bên phải thuộc dương, bên trái thuộc âm, giữa là Mệnh môn, chứa tinh và chí).
 
- Miệng trên Vị gọi là Bí môn (chủ chứa nạp).
 
- Miệng dưới Vị gọi là U môn (đưa thức ăn xuống Tiểu tràng).
 
- Tiểu tràng: ruột non cũng gọi là Xích tràng (chủ chuyển đưa).
 
- Miệng dưới Tiểu tràng gọi là Lan môn (chủ gạn lọc chất trong, đục).
 
- Đại tràng: ruột già cũng gọi là Quảng tràng (chủ truyền đưa cặn bã ra ngoài, có 16 khúc, nên còn gọi là Khúc tràng).
 
- Bàng quang: Bong bóng cũng gọi là Huyền hồ (có màng dính với Tiểu tràng, có miệng dưới, không có miệng trên, chứa nước tiểu).
 
- Trực tràng gọi là Giang môn (dài 7 tấc). Cửa Giang môn (hậu môn) cũng gọi là Phách môn (người chết Phách thoát ra ở chỗ ấy).

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
Tiếp >