Trang chủ arrow Nghệ thuật ẩm thực arrow Về món dồi (Huyết xuyên tràng - 血 串 腸)
Về món dồi (Huyết xuyên tràng - 血 串 腸)
25/01/2017
Tục nước ta on giết lợn, lấy ruột già of it lộn ngược lại, theo cách thông tục dùng tiết trộn are mutually as mỡ rối, Don vào trong ruột rồi luộc lên which ăn. Tục gọi is dồi. Sách Tử bất ngữ chép: Ở Yên Kinh have quỷ Thuyết Quan Thoại (Thuyết Quan Thoại: only Mãn Châu) làm quỷ trong nhà người ta to đòi ăn uống and be ăn huyết xuyên tràng with the rượu.

Huyết xuyên tràng tức is thứ which nước ta gọi is dồi. Nhân which khảo kỹ mới biết món dồi have to blank cuối đời Minh đầu đời Thanh, bởi tục Hồ which ra.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >