Trang chủ arrow Tản mạn arrow Tục rắc vôi đêm trừ tịch
Tục rắc vôi đêm trừ tịch
24/01/2017
Xét sách Thần tiên thông giám, thời cổ có loài chim yêu quái làm hại dân gian. Cửu Thiên Huyền Nữ dậy dân lấy vôi rắc ở ngoài sân mà trừ, làm hình cung tên, khiến chim yêu quái trông thấy kêu lên sợ  mà bay đi. 

Lại xét trong dã sử: nước ta nằm ở giao điểm giữa phương Ly và phương Đoài [hướng Tây nam], đất giáp biển Nam. Ngoài biển là nước của loài quỷ La Lỵ, Dạ Xoa. Hàng năm chúng thường cưỡi gió Đông nam mà vào nước ta, làm hại người vật. Cho nên, nhà Phật dậy dân: Vào đêm trừ tịch hàng năm, lấy vôi rắc ở ngoài sân mà trừ, làm hình tam giác bằng sừng gọi là Như Lai Ấn để ngăn. Nước ta trải các đời cứ nhân đó mà làm theo. Hàng năm vào đêm trừ tịch, đem vôi rắc trước cổng sân, bên ngoài làm cung tên bắn ra, bên trong làm Như Lai Ấn, một đầu nhọn hướng ra ngoài. Như vậy có lẽ là theo tục cổ.

Về sau ngoa ngụy làm mất đi sự thực, có người làm cung tên bắn ngược vào trong, có người không làm cung tên mà làm một chữ trung (中), có người không làm Như Lai Ấn mà làm âm hình người đàn bà. Những cái đó đều là do lưu truyền tục lệ mà sai dần đi.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >