Trang chủ arrow Dược học arrow Tầm gửi
Tầm gửi
12/01/2017
1. Tang ký sinh (Tầm gửi cây dâu): Thêm huyết, mạnh gân cốt, chữa các chứng tê đứt và thai tiền sản hậu.

2. Đào ký sinh: Chữa trẻ em đi đái vàng, mặt xanh và chứng đau vì giun.

3. Liễu ký sinh (Tầm gửi cây liễu): Chữa chứng phong đàm, chứng khí cách.

4. Ký sinh cây khổ luyện: Chữa chứng sán khí, chứng trùng giun.

5. Ký sinh cây đa: Chữa chứng đi tả và phù nề.

6. Ký sinh cây chanh: Chữa chứng hòn khối.

7. Ký sinh trên cây bưởi: Chữa chứng đơn, chứng nề và khó đẻ.

8.  Ký sinh cây quít: Chữa chứng ho.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >