Trang chủ arrow Dược học arrow Hà đồn - 河 豚
Hà đồn - 河 豚
12/01/2017
Các tên khác:  Hầu Thái, Hồ di, Xuyên đỗ ngư, Khí bào ngư, Sâm ngư, Cá nóc, Cá cóc.

Vị cam, khí ôn have độc. Có tính bổ hư trừ thấp khí, làm cho khoan khoái lưng đùi, lại trị been bệnh trĩ, sát been the vi trùng. Same this ta thường gọi is cá cóc, out all sông will be, hồ lớn lắm on also. Hình it like con nong nọc dài độ an thước, without Váy, without đi, without mật, trên lưng sắc xanh nhot which have tia vàng, dưới bụng sắc trắng bạch. Hễ have vật gì đụng must bụng it phềnh lên like quả cầu which nổi lên mặt nước, cho be người ta hay hớt been.

Thịt Hà đồn much ngon, người ta hay ăn, but because of you nhiều chất độc, lắm người ăn must be but chết, when one con cá which cả nhà cùng ăn thì chết cả nhà. Ấy is bởi do not know how nấu or lỡ used not vật gì Kị nhau as it.

Trần Tăng khí nói that: "Giống Hà đồn nào sinh out bể thì độc nhất, rồi to giống sinh out sông, on nấu should not for sát đáy nồi, must be used dây which treo".

Lý Thời Chân nói that: "Thịt Hà đồn Kị no tro hơn bắn vào, lại phản nhau as Kinh giới, Cúc hoa, Cát cánh, Cam thảo, Phụ tử, Ô đầu which sợ Cảm lãm (xe điện), Cam giá (mía ), Lô căn (rễ lau), phấn chấp (nước phân). Nấu vị Hà đồn; using the following vị Địch Duẩn (mãng cây nói), Lâu cao (?), Thốc thái (?).

Trứng Hà đồn lại as độc lắm, hễ ăn non thì tự nhiên mê người đàn ông li bì rồi chết, must be lập tức used Chí bão đan which cứu, or use Trám trắng (Trám đen are not) nấu nước hay là dài não ngâm nước cho uống also giải been . Một cách nữa dùng Hòe hoa sao qua and Yên chi (con trai bôi mặt) hai vị bằng nhau, giã nát hòa nước which đổ vào miệng are tỉnh.

Gan Hà đồn are độc like trứng hà đồn, chạm vào lưỡi thì lưỡi nát, ăn vào bụng thì ruột nát, only nước Trám or rễ lau giã nhỏ vắt lấy nước đổ vào có thể ra giải been.

Lý Thời Chân lại nói: "Người Ngô thường nói: Máu Hà đồn much độc, mỡ it làm cho tê lưỡi , trứng and it con làm cho bụng chướng, mắt it làm cho mắt hoa. Vì vậy tục ngữ have câu:. Bỏ mạng which ăn cá cóc "

. Vị in the thuốc ít dùng, vì nhiều người ăn it but chết be chép ra to ai nấy will biết cái độc of it but avoid

Phụ phương chưa chóc ghẻ may cái or sâu quảng:  Trứng all cóc, con rết đốt cháy, trộn dầu with the ta which bôi vào.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >