Trang chủ arrow Tản mạn arrow Phật và họ Phật
Phật và họ Phật
10/11/2016
Kết quả hình ảnh cho Phật Trong kinh Địa trì nói: 

Có 7 đức Phật

1. Tì bà thi: Trung Quốc dịch là thắng quán.
2. Thi khí: Trung Quốc dịch là trì kế (hoặc hỏa kế).
3. Tì xả phù: Trung Quốc dịch là biến nhất thiết tự lai, là vị Phật sau cùng đời quá khứ.
4. Câu lưu tân: Trung Quốc dịch là sở ưng đoạn, là vị Phật thứ nhất trong đời hiền kiếp (hiện tại).
5.Câu na hàm mầu ni: Trung Quốc dịch là kim sắc tiên, là vị Phật thứ hai trong đời hiền kiếp.
6. Ca diếp: Trung Quốc dịch là ẩm quang, là vị Phật thứ ba trong đời hiền kiếp. Khi người ta sống lâu hai trăm năm thì vị Phật này ra đời.

7. Thích ca mầu ni: Trung Quốc dịch là năng nhân tịch mặc, là vị Phật thứ bốn trong đời hiền kiếp. Khi người ta sông lâu một trăm năm thì vị Phật này ra đời.

Phật có 6 họ

1. Cù đàm: Trung Quốc dịch là thuần thục.
2. Cam giá:
3. Nhật chủng (giống mặt trời).
4. Thích ca: Trung Quốc dịch là Năng nhân.
5. Xá di: Lấy cớ rằng rừng cây lớn mà Phật Thích ca trụ trì, cho nên đặt tên là xá di kỳ da.
6. Sát lợi: Trung Quốc dịch là điền chủ.

- Cù đam là dòng giống người Tây trúc.
- Phật Thích ca do lòng từ bi chất chứa lâu đời, nên đời nào cũng sinh con làm vua.
- Cam giá: nghĩa đen là cây mía. Ngày trước có người Man chí tên là Cù Đàm bị giặc giết ở vườn mía, sau thầy biết đem cái thây lòa với bùn, chú nguyền thành ra con trai và con gái lấy cả hai tên Cù Đàm và Cam giá.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >