Trang chủ arrow Bài viết arrow Những đối tượng nào được cấp Giấy chứng nhận là lương y ?
Những đối tượng nào được cấp Giấy chứng nhận là lương y ?
08/04/2016
SKĐS - Theo Thông tư this, căn cứ nội phân have been học tập, bồi dưỡng be written in giấy chứng nhận, xác nhận, chung chi. kết quả kiểm tra sát hạch, nội phân and confirm quá trình thực tập, Bộ trưởng Bộ Y tế or Giám đốc Sở Y tế tỉnh xác định phạm vi hoạt động chuyên môn cho each trường hợp lương y theo quy định

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư số 29/2015 / TT-BYT quy định cấp, cấp lại  Giấy chứng nhận  is lương y . Thông tư this including the 4 chương, 22 điều, take effect thi hành từ ngày 26/11/2015

Thông tư quy định rõ đối tượng, điều kiện cấp giấy chứng nhận is lương y; Thẩm quyền, hồ sơ and procedure cấp, cấp lại giấy chứng nhận is lương y; Tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp giấy before certificate is lương y

Đối tượng đề nghị cấp Giấy chứng nhận is lương y

Theo Thông tư, the objects been đề nghị cấp Giấy chứng nhận is lương y bao gồm: Đối tượng have been normalization lương y have all chứng chỉ học phần but not kiểm tra sát hạch theo Thông tư số 13/1999 / TT-BYT ngày 06 tháng 7 năm 1999 of Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.  

Đối tượng have been Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp Giấy chứng nhận is lương y chuyên sâu trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.  

Đối tượng have been Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng and cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại of Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam) trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.

Đối tượng have been Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền , trang thiết bị y tế tư nhân have phạm vi hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 07/2007 / TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 of Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền and trang thiết bị y tế tư nhân but does not bác sỹ, y sỹ y học cổ truyền and not cấp Giấy chứng nhận is lương y. 

Đối tượng đặc cách have tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 30 năm trở lên.

Đối tượng have all chứng chỉ học phần quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư this and have đạt kết quả qua kỳ kiểm tra sát hạch cuối khóa normalization lương y làm Bộ Y tế tổ chức theo quy định tại Thông tư số 13 / 1999 / TT-BYT but not cấp Giấy chứng nhận is lương y.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận is lương y

Thông tư quy định, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận is lương y gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận is lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư this; Sơ yếu lý lịch cá nhân have confirmed of Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú (trong thời gian can not too 06 tháng tính to ngày nộp hồ sơ); 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời gian can not too 06 tháng tính to ngày nộp hồ sơ); 02 phong bì dán tem have and the specified they tên, địa chỉ người nhận.

For each objects quy định tại Điều 1 Thông tư this, ngoài hồ sơ quy định trên non bổ sung add an số giấy tờ quy định cụ thể tại Điều 9 of Thông tư.

Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã và đang góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã và đang góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Ảnh minh hoạ

Hồ sơ và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

Về hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, Thông tư ghi rõ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trên nền trắng (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận là lương y như sau: Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Y tế (Cục quản lý Y, Dược cổ truyền) hoặc Sở Y tế tỉnh nơi đã cấp. Sau khi nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y hợp lệ (nếu không hợp lệ phải có văn bản yêu cầu bổ sung), Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, nếu không cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Phạm vi hoạt động chuyên môn như thế nào?

Theo Thông tư này, căn cứ nội dung đã được học tập, bồi dưỡng được ghi trong giấy chứng nhận, xác nhận, chứng chỉ, kết quả kiểm tra sát hạch, nội dung và xác nhận quá trình thực tập, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh xác định phạm vi hoạt động chuyên môn cho từng trường hợp theo quy định.

Các trường hợp do Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng chuyên môn nếu đủ điều kiện công nhận là lương y thì phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng thuốc nam hoặc các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của y học cổ truyền hoặc cả hai phạm vi hoạt động chuyên môn trên.

Các đối tượng khác, nếu đủ điều kiện công nhận là lương y thì phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Thái Bình

Nguồn: http://suckhoedoisong.vn 


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >