Trang chủ arrow Tản mạn arrow Tục đốt hương có từ bao giờ
Tục đốt hương có từ bao giờ
03/12/2015

Trong việc tế tự, có điển đốt hương là do từ Tây Vực . Đốt hương tức là cầu cho quỷ thần giáng cách. Khi xưa bên Tàu tục tế Tôn miếu chỉ dùng cỏ tiêu (cỏ thơm) trộn với mỡ mà đốt cho thơm, chưa có đốt hương. Đến đời vua Vũ Đế nhà Hán sai tướng đánh nước Hồn Gia xứ Tây Vực (thuộc về vùng Ấn Độ), vua nước này phải đầu hàng, dâng một thần tượng bằng vàng, đem về đặt trong cung Cam Toàn. Người nước Hồn Gia cúng tế thần ấy, không phải dùng đến dê bò, chỉ đốt hương lễ bái mà thôi. Từ đó Tàu mới có tục đốt hương.

Nước ta tục đốt hương chưa biết tự đâu, nhưng ở Ngô truyện có nói rằng: Trương Tân là thứ sử Giao Châu, thường đốt hương ở nhà Các lập tịnh xá để đọc đạo thư. Tục ta có lẽ khởi từ đó. 


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >