Trang chủ arrow Dược học arrow Giá trùng (Gián đất)
Giá trùng (Gián đất)
04/03/2015

Giá trùng, còn có các tên là Thổ miết trùng, Địa miết trùng, ta quen là con Gián đất. Ngoài ra, trong các Y văn cổ Trung Quốc, gián đất còn có các tên như Quá nhai (Bị Nhã), Phá Cơ trùng (Bản thảo diễn nghĩa), Khá bì trùng (Tụ trân phương), Địa tì trùng (Bào thị tiểu nhi phương), Sơn chương làng (Bản thảo cầu nguyên), Địa ô quy (Phân loại thảo dược tính), Thổ nguyên (Trung dược hình tính kinh nghiệm giám biệt pháp), Xú trùng mẫu, Cái tử trùng (Hà Bắc dược tài), Thổ trùng (Cát Lâm Trung thảo dược), Tiết tiết trùng, Mã nghị hổ (Giang Tô dược tài chí).

Tính vị: Mặn, lạnh, có độc.

* Bản kinh: vị mặn, lạnh.
* Biệt lục: Tiêu độc.
* Dược tính luận: vị đắng mặn.

Quy kinh: 

* Lôi công bào chế dược tính giải: Vào kinh Tâm, Can, Tì.

Công dụng: 

Trục ứ, phá tích, thông lạc, lý thương, chủ trị trưng hà tích tụ, huyết trệ kinh bế, sản hậu ứ huyết phúc thống, trật đả tổn thương, cứng lưỡi, trùng thiệt.

* Bản kinh: Chủ trị tâm phúc hàn nhiệt, huyết tích trưng hà, phá kiên, hạ huyết bế.
 
* Dược tính luận: Bế kinh, phá lưu huyết tích tụ.
* Bản thảo diên nghĩa: Tắc tia sữa.
* Cương mục: Sản hậu huyết tích, ứ huyết do thương gãy, trùng thiệt, cứng lưỡi, lở miệng, tiểu nhi phúc thống dạ đề.
* Bản thảo thông huyền: Các chứng huyết tích, trật đả trọng thương, liền xương.
* Bản thảo tái tân: Tiêu thủy thũng, bại độc.
* Phân loại thảo dược tính: Trật đả tổn thương, phong thấp, tiêu thũng, xuy hầu chứng (Họng khò khè).

Cổ hạ ứ huyết thang

Đào nhân: 08 tiền
Đại hoàng: 05 phân
Giá trùng: ba con
Cam toại: 05 phân (tán riêng thành bột rồi hòa vào nước thuốc mà uống).

Chủ trị: Chuyên chữa huyết cổ (trên da bụng bệnh nhân nổi các đường gân xanh, bụng to như cái trống).

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >