Trang chủ arrow Tản mạn arrow Lục thư
Lục thư
10/01/2013

Lục thư: sáu lối viết của Hứa Thận đời Hán như sau:

1. Chỉ sự: Nhìn thấy mà ghi lại được; xét kỹ có thể thấy nghĩa; như chữ thượng, chữ hạ.

2. Tượng hình:
Theo hình vật mà đặt ra chữ; như chữ nhật chữ nguyệt.

3. Hài thanh (hình thanh):
Theo vật đặt tên, mượn thanh thêm nghĩa; như chữ giang, chữ hà.

4. Hội ý: So sánh vật loại cho hợp nghĩa để thấy rõ nói gì; như chữ vũ, chữ tín.

5. Chuyển chú: Chuyển âm đọc cho hợp ý nghĩa; như chữ khảo, chữ lão.

6. Giả tá: Vốn không có chữ, dựa vào tiếng khác mà đặt ra chữ; như chữ lệnh, chữ trưởng.

Trung Quốc viết chữ, nghĩa lý ở chữ, chứ không ở âm; ngoại quốc chép âm, nghĩa lý ở âm, chứ không ở chữ. Văn tự Trung Quốc từ chỗ trông thấy chữ mà sinh ra tưởng ngộ (nghĩ ra rồi hiểu), nếu tìm ở âm thì sai. Học thanh âm ngoại quốc, thì từ chỗ nghe mà biết được nghĩa, nếu tìm ở chữ viết thì bị tắc.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >