Trang chủ arrow Tản mạn arrow Sinh nhật
Sinh nhật
05/01/2013
Kết quả hình ảnh cho Sinh nhật
Tháng tám năm Khai nguyên thứ 17 (729) đời Đường, là ngày sinh vua Đường Huyền Tông, vua ban yến cho các quan ở dưới lầu Hoa ngạc. Trương Duyệt và Nguyễn Kiền Diệu tâu xin vua, cứ hàng năm lấy ngày mùng 5 tháng 8 làm tết Thiên thu, ban bố cho thiên hạ đến ngày ấy được yến tiệc, nghỉ ngơi 3 ngày. Tết sinh nhật bắt đầu có từ đấy.

Năm Trường khánh thứ nhất (821) đời Đường Mục Tông, vua hạ chiếu: Ngày mùng 6 tháng 7 là ngày sinh nhật của "trẫm" ngày ấy, các mạng phụ (vợ các quan đã dược phong hiệu) trăm quan nên đến cửa Quang thuận tham dự lễ mừng, "trẫm" sẽ ở trong cửa tiếp kiến trăm quan. Lễ thụ hạ (nhận mừng) bắt đầu có từ đấy.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >