Trang chủ arrow Tản mạn arrow 李贺 - LÝ HẠ
李贺 - LÝ HẠ
05/08/2010
 
Điện tiền tác phú thanh ma không
Bút bổ tạo hoá thiên vô công.
(Trước hiên bút chạm trời sâu,
Vá công tạo hóa mấy đâu nhọc nhằn).
 
 
Nói về Hàn Dũ và Hoàng Phủ Thực hay tin Lý Hạ, đứa bé tông thất nhà Đường thông minh đĩnh ngộ, lặn lội đến tận nơi, bắt Hạ làm thơ, thơ nên bài Cao Hiên Quá khiến hai người kinh hoảng, bút đến tận trời xanh, chạm vào tận Kim Khuyết Vân Cung, khiến Ngọc Hoàng phải vời hai tên quỷ sứ bằng đất trong miếu Hoàng Đế Hiên Viên là Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn vào hỏi nguyên do.

Bấy giờ Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn nhờ có sức trông nghe ngàn dặm mà thưa rằng ở dưới hạ giới có con cóc vàng năm xưa từng đánh Trời, nay đã hóa thành Lý Hạ ở miền Xương Cốc, ngày ngày nghiến răng thành những vần thơ ảm đạm, như quỷ khốc, như trăng lạnh, như lá tàn, khiến lòng người xa gần vô cùng ai oán. Khi xưa Ngọc Hoàng trừng trị hạ giới, cho ba năm không có mưa, cóc vàng kia mới đánh đến tận Trời, nay dưới trần nhân tâm khô kiệt, khiến văn chương như gỗ mục củi đun, gây lửa chiến tranh chết chóc điêu tàn, thế nên cóc vàng mới hóa thành Lý Hạ kêu lên những tiếng kia để cầu mưa lần nữa. Ngọc Hoàng nghe xong thì thở dài ra lệnh ban xuống một cơn mưa ngự tửu, chuyện không nói nữa.

Trong lúc ấy dưới trần gian, Lý Bạch trong cơn mưa rượu, mừng rỡ trong nhân tình tươi tốt, say sưa nhảy xuống nước ôm trăng rồi cưỡi kình ngư bay thẳng lên trời, bỏ lại Lý Hạ đang chịu cảnh khát khô trong ganh ghét, khi tập thơ của mình bị người anh họ đố kị vứt vào nhà xí, ngồi co ro trong chức vị Phụng Lễ Lang (Quan trông coi về nghi lễ).

Lý Bạch bay lên trời, hóa thành Thái Bạch Kim Tinh, ngày ngày dậy sớm thức khuya, gần gũi Ngọc Hoàng, lập được nhiều công lớn, bấy giờ được phái xuống tận Hoa Quả Sơn úy lạo Tề Thiên Đại Thánh.

Thái Bạch Kim Tinh bay qua miền Xương Cốc, vẫn thấy Lý Hạ ngồi đó, ánh mắt vàng đứng bên tàu ngựa, ngày ngày nghiến răng bài ca cả tàu bỏ cỏ, bèn hóa thành một trận gió thu, phút chốc kéo cố nhân lên tận chín tầng mây. Năm ấy, Lý Hạ mới tròn 26 tuổi.

Truyền thuyết kể rằng khi Lý Hạ bệnh nặng bỗng có một vị tiên mặc áo thanh vân, cưỡi con cù long nhuốm màu mây khói, bay xuống tay cầm một cuốn sách viết chữ khoa đẩu trao cho Lý Hạ mà nói lớn rằng: "Nay bậc vua trên đã cho xây xong lầu ngọc, xin mời ông lên gấp để kịp việc văn chương!". Lát sau Lý Hạ trút hơi thở cuối cùng, mang theo cả một nền thi quỷ, chỉ thấy hương ngà thơm nức, bay thấp thoáng dưới hiên, tiếng ngựa chạy xe bay, cầm sắt réo rắt ngoài cửa sổ. Và trận mưa nhuần năm ấy bỗng ngọt lạ kỳ, thơm cay và say nồng nàn.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh 2010

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >