Trang chủ arrow Trang thơ arrow BÀI THƠ HUYỀN KHÔNG ĐỘNG 玄空洞 - ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ
BÀI THƠ HUYỀN KHÔNG ĐỘNG 玄空洞 - ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ
22/02/2008

石壁凌空古樹橫
眼中天地最分明
欲求杜甫詩難狀
縱有王維畫不成
自笑年來無異學
每登高處慰平生
名題洞裡須知我
綏理王孫叔野苹

Phiên âm:

Huyền Không Động

Thạch bích lăng không cổ thụ hoành
Nhãn trung thiên địa tối phân minh
Dục cầu Đỗ Phủ thi nan trạng
Tống hữu Vương Duy họa bất thành
Tự tiếu niên lai vô dị học
Mỗi đăng cao xứ úy bình sinh
Danh đề động lý tu tri ngã
Tuy Lý vương tôn Thúc Giạ Bình 
  

Dịch thơ:

Vách núi cheo leo, cây lớn giăng,
Mắt nhìn giời đất vẻ huyền hoàng
Cho dù ông Đỗ thơ vẫn thế,
Dẫu ngài Ma Cật cũng không thành
Luống thẹn tai nghe không học lạ
Tiêu dao viễn thú thấy vui lòng
Trong động đề tên lưu danh tích
Ưng Bình Thúc Dạ cháu Lý Vương


Lời tác giả và chú thích mở rộng:

洞在五行山屬廣南省奠磐府淮溉社
此作在少年浪遊辰期

Động tại Ngũ Hành Sơn thuộc Quảng Nam tỉnh, Ðiện Bàn phủ, Hoài Khái xã.
Thử tác tại niên thiếu lãng du thời kỳ.

(Động trong núi Ngũ Hành, thuộc xã Hoài Khái, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thơ làm trong thời con trai trẻ hay đi ngao du)
 
Đỗ Phủ (712-770) tự xưng là Ðỗ Lăng bố y 杜陵布衣 và Thiếu Lăng dã lão 少陵野老 một nhà thơ lớn đời Ðường.
 
Vương Duy (701-761) tự là Ma Cật 摩詰 giỏi thơ, họa và thư pháp. Ðược tôn là thủy tổ của phái họa đời Nam Tống 南宋. Tô Ðông Pha 蘇東坡 khen rằng "Thi trung hữu họa, họa trung hữa thi 詩中有畫,畫中有詩 Trong thơ có họa, trong họa có thơ. Một nhà thơ lớn đời Ðường.
 
登高 [TT] tr. 399, Leo núi ngắm cảnh. Thơ "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Ðông huynh đệ" 九月九日憶山東兄弟 Mồng 9 tháng 9 nhớ anh em ở Sơn Ðông của Vương Duy [ÐT] tr. 420.

Ðộc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù Du thiểu nhất nhân

(獨在異鄉為異客
每逢佳節倍思親
遙知兄弟登高處
遍插茱萸少一人)

Cô đơn làm khách trọ quê xa
Tết, lễ lòng thêm quặn nỗi nhà
Leo núi anh em đi chạp mộ
Thắp hương chỉ thiếu một mình ta

(Nguyễn Hữu Vinh dịch)
 
Tuy Lý Vương, ông nội của Ưng Bình Thúc Giạ Thị, tên là Miên Trinh 綿寊, em của Tùng Thiện Vương, con vua Minh Mạng, là một thi hào nổi tiếng. Nhân gian còn truyền tụng câu "Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Ðường" (Thơ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thì thơ của thời thịnh Ðường cũng phải thua).

Nguyễn Hạnh (Sưu tầm)
   
  


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >