Trang chủ arrow Tản mạn arrow NGƯỜI ÂU LẠC
NGƯỜI ÂU LẠC
22/01/2008

Truyền thuyết cho rằng tổ tiên chúng ta là Lạc Long Quân, điều ấy tỏ rằng cái tên Lạc tất có quan hệ với chủng tộc của tổ tiên chúng ta.

Sách hậu hán thư gọi người giao chỉ và Cửu Chân đời Hán là người Lạc Việt. Sách Dư địa chí của Cố Dã Vương cũng cho người Lạc Việt là ở đất Giao Chỉ. Những điều ghi chép trong Giao Châu ngoại vực ký ( do Thuỷ kinh chủ dẫn ) và trong Quảng Châu ký ( do sử ký sách ẩn dẫn ) nói về lạc hầu, lạc tướng, lạc dân, lạc điền ở Giao Chỉ lại cho thêm chứng cớ để tin rằng người Lạc Việt là người Giao Chỉ, tức miền Bắc Việt Nam. Chúng ta có thể nói rằng các sách thông điển (q.189), Nguyên hòa quận huyện chí (q.37) và Bách Việt tiên hiền chí đề yếu đặt Lạc Việt ở miền Quí Châu ( đất Tường Kha xưa ) là sai. Người Lạc Việt là một nhóm người trong Bách Việt ở về cực nam của địa bàn Bách Việt. Con cháu họ ngày nay là dân tộc Việt Nam ( dân tộc Kinh và Mường ) phần nhiều là tập trung ở miền đồng bằng và trung du thì trước công nguyên  chắc là họ cũng tập trung ở miền đồng bằng và trung du của Giao Chỉ và Cửu Chân mà thôi. Chúng tôi cho rằng các bộ lạc Mê Linh, Chu Diên, Liên Lâu, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Từ, An Định, Câu Lâu, Vô Công, Dư Phát, Tư Phố, Cư phong, Vô Biên, Đô Lung, đều là người Lạc Việt. Nhưng bên cạnh người Lạc Việt còn có những bộ lạc mà con cháu ngày nay là người Tày chiếm ở các miền thượng lưu các sông Lô, sông Cầu, sông Thương cùng là các sông Tả giang và Hữu giang tỉnh Quảng Tây. Trong những bộ lạc ấy thì bộ lạc Tây Vu và bộ lạc Long Biên là quan trọng nhất. ( các bộ lạc đời Hán). Chúng tôi đã đoán rằng những người ấy thuộc nhóm Tây Âu trong Bách Việt. Đoạn văn của sách Hoài Nam Tử thuật việc quân nhà Tần tiến công đất Bách Việt có nói rằng khi quân Tần đã đào được kênh Hưng An mà tiến sâu vào đất Bách Việt – tức là họ đã tiến sâu vào lưu vực sông Tây Giang – thì họ đánh chiếm miền Tây Âu mà giết được quận trưởng Tây Âu. Cứ thế thì có thể nói rằng Tây Âu là một nhóm Bách Việt sinh tụ ở miền Quảng Tây, trên lưu vực sông Tây Giang và các sông Tả giang Hữu giang và cả miền thượng lưu các sông Lô, sông Gầm, sông Cầu, sông Thương nước ta nữa. Người Choang là thành phần dân tộc quan trọng nhất của tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay và người Tày là thành phần quan trọng nhất ở khu Việt Bắc nước ta ngày nay là di duệ của người Tây Âu ấy. Chúng ta đã biết Cố Viêm Vũ, tác giả sách Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư, nói rằng người Choang là con cháu người Việt xưa. Từ Tùng Thạch cũng thừa nhận ý kiến ấy và nói thêm rằng: “ Người Choang tối sơ vào Ấn - độ - chi – na là tổ tiên của người San và người Lào...; ở Vân Nam về sau họ chia thành các bộ lạc Ai Lao và Bặc “. Tưởng nên nói thêm rằng người Choang, tức người Tây Âu, vào miền Việt Bắc thì thành các bộ lạc mà di duệ ngày nay là người Tày.

Trịnh Vân Hải ( trích Đất nước Việt Nam qua các đời )

 

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >