Trang chủ arrow Tản mạn arrow 孔子世家赞 - KHỔNG TỬ THẾ GIA TÁN - TƯ MÃ THIÊN
孔子世家赞 - KHỔNG TỬ THẾ GIA TÁN - TƯ MÃ THIÊN
20/10/2022

[原文]太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂、车服、礼器,诸生以时习礼其家,余低回留之,不能去云。更天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没时已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺者,折中于夫子,可谓至圣矣!

Khổng Tử thế gia tán

Thái Sử Công viết: "Thi" hữu chi: Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hạnh hành chỉ. Tuy bất năng chí, nhiên tâm hướng vãng chi. Dư độc Khổng thị thư, tưởng kiến kì vi nhân. Thích Lỗ, quan Trọng Ni miếu đường, xa phục khí lễ, chư sinh dĩ thời tập lễ kì gia,  dư đê hồi lưu chi, bất năng khứ vân.

Cánh thiên hạ quân vương, chí ư hiền nhân, chúng hĩ! Đương thời tắc vinh, một tắc dĩ yên! Khổng Tử bố y, truyền thập dư thế, học giả tông chi. Tự thiên tử vương hầu, Trung Quốc ngôn lục nghệ giả, chiết trung vu Phu tử, khả vị chí Thánh hĩ!

Tạm dịch:

Ca ngợi sự nghiệp của Khổng Tử

Tư Mã Thiên chép: Kinh Thi có câu: Núi chỉ cao đến như vậy, Đức hạnh cũng chỉ đến thế mà thôi!. Tuy không thể đạt được nhưng người đời vẫn luôn hướng về nó. Ta nay đọc sách của đức Khổng Tử, tưởng như được thấy người. Khi đến nước Lỗ, xem chỗ miếu đường của người, từ Xa phục , Lễ khí, mọi học trò đều nhất nhất tuân theo, ta bồi hồi những muốn ở lại mà chẳng muốn đi.

Bậc quân vương hiền nhân trong thiên hạ thì nhiều! Còn sống thì vinh hoa, lúc chết rồi mọi sự đều tiêu tan cả! Khổng Tử mặc áo vải, dạy học trò đến hơn mười đời, học giả đều noi theo. Từ Thiên tử đến vương hầu, kể cả đám lục nghệ, đều cho đức Thánh Khổng là bậc chí Thánh.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
Tiếp >