Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Mười ba quỷ huyệt
Mười ba quỷ huyệt
04/07/2022
Phép ông Tư Mịch tiên sinh
Châm 13 huyệt trong mình người ta
Tự nhiên trừ hết quỷ ma
Chẳng còn ám ảnh vào ra khỏi hề
Trước ta phá nhà nó đi

Châm Nhân trung huyệt quỷ thì hãi kinh
Sau phá Quỷ tín là danh
Đầu ngón tay cái châm rành hai bên*
Phá vào Quỷ lũy khỏi bền
Đầu ngón chân cái hai bên đấy rày**

Dưới móng một chút ghê thay
Châm hai bên rày quỷ liền tuyệt lâm
Rồi lại xuyên vào Quỷ tâm
Trước bàn tay cầm là huyệt Đại lăng
Lại cấm lấy quỷ đi đường

Là huyệt Thân mạch ở đường bàn chân
Phá liền quỷ chẩm tần tần
Hậu đầu một thốn ngay chưng Đại chùy***
Thứ bẩy châm ở nhĩ thùy****
Là giường quỷ đấy trừ đi tan tành

Tám phá chợ quỷ chính danh
Là Thừa tương huyệt phân minh tỏ tường
Gián sử, Thượng tinh, Ấn đường*****
Châm vào một đường quỷ chẳng dám coi
Âm hạ, Ngọc môn hai nơi

Chẳng nên châm đấy húy nơi đàn bà
Khúc trì, đầu thiệt kể ra
Ấy trừ tà quỷ mười ba huyệt thần
Dầu hòa cứu thế độ dân
Đắc truyền biết hết có phần tinh thông.

* Huyệt Thiếu thương
** Huyệt Ẩn bạch
*** Phong phủ
**** Huyệt Giáp xa
***** Huyệt Lao cung - không có Gián sử, Ấn đường.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >