Trang chủ arrow Bài viết arrow Lã Động Tân
Lã Động Tân
05/03/2022
Lã Nham tự Động Tân quê ở Kinh Triệu, hay đội khăn màu hoa dương, mặc áo vàng, xiêm trắng, thắt dây đen, dáng như Trương Tử Phòng đời Hán, đỗ tiến sĩ, làm quan Huyện lệnh. Khi Hoàng Sào khởi loạn, ông dời nhà lên ở núi Trung Nam, tu hành đắc đạo. Sau gặp Chung Ly Quyền (thường gọi là Hán Chung Ly) dậy cho phép trường sinh, lấy hiệu là Thuần Dương Tử. trong tập Đường thi cổ súy có một bài thơ của ông, ông có soạn ra sách Đồng Tân bách vấn ghi lại những điều vấn đáp với Chung Ly Quyền, hơn 100 tuổi mà dung nhan vẫn trẻ trung, đi lại nhanh nhẹn như thường, ngày đi hơn 100 dặm đường, ông có kiếm thuật và rất giỏi về thuốc, là một trong Bát tiên, đời sau tôn làm Lã tổ, Tống sử gọi là Quan tây Dật nhân.

* Bát tiên gôm có: Hán Chung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lâm Thái Hòa, Tào Quốc Cữu, Lã Động Tân, Lý Thiết Quài và Hà Tiênn Cô.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >