Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Bàng quang
Bàng quang
22/12/2021

Chủ về châu đô (nơi thủy dịch tụ hội), cùng thông với Phế. Phế có bệnh thì nên lợi Bàng quang. Bàng quang có bệnh thì nên thanh Phế.

Bàng quang có bệnh thì thấy các chứng: Tiểu tiện bí (lung bế), hoặc tiểu tiện đi luôn. Chứng này không thể lấy hàn nhiệt mà phân hư thực, tiểu tiện đi luôn mà ít cũng có khi vì hạ tiêu nhiệt. Tiểu tiện bí cũng có khi vì Thận khí hàn. Tiểu tiện đi luôn mà nhiều cũng có khi vì thận khí không làm việc bế tàng mà sinh ra. Tiểu tiện bí cũng có khi do Phế khí không thể giáng xuống được mà sinh ra.

Cách dùng thuốc: Bổ hỏa thì dùng Bát vị. Bổ thủy thì dùng Lục vị. Chữa bệnh đái luôn (đái són, đái dầm) thì dùng Ích trí. Cố sáp tiểu tiện thì dùng Long cốt, Mẫu lệ. Tả thủy thì dùng Trư linh, Trạch tả, Mộc thông, Đăng tâm, Xa tiền, Cù mạch, Diêm tiêu. Thanh hỏa thì dung Tử cầm, Hoạt thạch, Hoàng bá, Sơn chi. Diêm tiêu là thuốc thánh chữa chứng thủy thũng, tiểu tiện thuộc thực bí rất hay.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >