Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Tiểu tràng
Tiểu tràng
21/12/2021
Tiểu tràng chủ về đại, tiểu tiện, cùng thông với Tỳ. Tiểu tràng có bệnh thì bổ thổ, Tỳ thổ có bệnh thì cần làm thông Tiểu tràng.

Nếu Tiểu tràng có bệnh thấy chứng đau ở bụng dưới hoặc trướng căng, sôi bụng, đái rắt, ỉa chảy (do không gạn lọc được).

Cách dùng thuốc: Muốn bổ thì dùng Bát vị hoàn. Bổ ích cho hỏa ở hạ tiêu thì dùng Kim quỹ hoàn, để thấm rút nước. Bổ cho con của hỏa, mẹ của kim, tả bằng Ngũ linh tán.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >