Trang chủ arrow Tản mạn arrow Tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam
Tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam
02/06/2021
Thuận tông, năm Quang thái thứ 9 [1396], bắt đầu ban hành tiền giấy "thông bảo hội sao". Phép định như sau: tờ 10 đồng vẽ cây rong, tờ 30 đồng vẽ gợn sóng, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ con rùa, tờ 3 tiền vẽ con kỳ lân, tờ 5 tiền vẽ con phượng, tờ 1 quan vẽ con rồng. Ai làm giả phải tội tử hình, ruộng nương tài sản sung công. Khi in xong hạ lệnh cho nhân dân đem tiền thực đến đổi. Cứ 1 quan tiền thực đổi lấy 1 quan 2 tiền giấy. Cấm tiệt chứa riêng, tiêu riêng tiền đồng. Tiền đồng đều thu chứa vào kho Ngao trì ở kinh thành và ở trị sở các xứ. Phạm tội chứa giấu tiền đồng cũng bị tội như người làm tiền giấy giả.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >