Trang chủ arrow Tản mạn arrow Xã Nam Mãu, Hồ Ba bể
Xã Nam Mãu, Hồ Ba bể
01/03/2021
Kinh nghiệm du lịch Hồ Ba Bể 2021 - Đi đâu? Ăn gì? Ở đâu?
Xưa truyền lại rằng các xã Nam mẫu ở địa phương ấy có mở hội rất to. Người bốn phương đến xem đông lắm. Chợt có một bà già áo quần rách rưới lại có bệnh hủi, đến xin ăn. Mọi người đều ghê vì bẩn thỉu ai cũng mắng đuổi đi. Bà già không xin được gì. Chiều về đến giữa đường gặp hai mẹ con người xã Nam mẫu, bà kể lại như thế. Mẹ con người kia than rằng:"Đáng thương cho bà khốn khổ đến thế. Tôi có cơm trưa đây chưa ăn, xin nhường bà ăn đỡ đói". Rồi hai mẹ con người kia về nhà. Đêm thấy bà già ấy lại đến, nói: "Ban ngày nhường cơm cho tôi, bà thật là nhân từ. Nay tôi không biết ở vào đâu được, xin ngủ nhờ một đêm, mong bà làm phúc cho trót". Mẹ con người kia cho vào nhà ngủ, rồi cũng ngủ ở bên. Nửa đêm nghe tiếng ngáy như sấm, khác với người thường, mới đốt đèn lên xem, thấy một con giao long to đến vài ôm, nằm ở trong nhà. Mẹ con sợ lắm, đóng cửa đi ngủ, không dám lên tiếng. Đến sáng ngày ra, không thấy con giao long đâu, chỉ thấy một bà già nằm đấy, biết không phải là người thường. Mới mở cửa ra, đến trước mặt vái chào. Bà già nói: "Tôi đi xem hội, thấy đám hội rộn rịp, linh đình. Thế nhưng toàn là miệng từ bi như Phật, bụng độc ác như rắn, chả có ai thích làm điều thiện. Không bao lâu nữa, chỗ này tất có cái vạ về chìm đắm.Duy mẹ con nhà bà, có chút lòng nhân từ, là người ở trong dòng từ bi. Tôi nay vì bà mở đường hiểu biết, vượt khỏi bến mê. Nếu bà thấy địa phương này có việc gì lạ, thì phải chạy lên chỗ gò cao, không nên quyến luyến chỗ này". Bà già nói xong biến đi mất. Nào ngờ, hội chưa tan, tự nhiên chỗ đất bằng có suối nước chảy vọt ra. Trước chỉ độ một vốc nước, một lát phá vỡ ra thành cái ao, rồi to bằng cái hồ, không đầy một ngày hóa ra ba biển. Mẹ con người kia chợt nghe thấy việc ấy, đã chạy trước quá ba dặm, đến chỗ chân núi rồi. Còn những người khác chạy không kịp, đều chết chìm dưới nước. Mẹ con người kia bèn làm nhà ngay dưới chân núi ấy để ở. Đến sau sinh nhiều con cái, thành ra một làng. Tất cả các núi ở quanh biển, đều thuộc địa phận xã Nam mẫu, là một đại lâm lạo (khu rừng lớn có dân cư ở) ở trong vùng Ba bể.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >