Trang chủ arrow Tản mạn arrow Phủ Anh - Đô trấn Nghệ An
Phủ Anh - Đô trấn Nghệ An
22/01/2021

 

Thành Trào Khẩu ở xã Trào Khẩu, huyện Hưng Nguyên, khi xưa người nhà Minh đắp thành ở đấy, Lê Thái tổ đem quân từ Đỗ Hà đến vây. Thành này phía tây bắc quay mặt vào núi, phía đông nam xây bằng gạch ống, tới nay gai góc mọc đầy cả. Cửa đằng nam làm chỗ chăn ngựa, hòn đá để cắm cờ ở trên núi cũng hãy còn. Có miếu Tuyên - nghĩa ở lưng chừng núi, miếu thờ Sái Phúc, một hàng tướng nhà Minh. Trong thành ấy có một cái ao vuông, tương truyền ao ấy là nơi giấu của ngày xưa. Trâu xuống tắm ở ao ấy, thường thường có tiền dính ở lông.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >