Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Triệt y pháp
Triệt y pháp
31/03/2020
Hỏi rằng: Phép chích nói theo "triệt y" (cởi áo) nhưng trong "Thích tiết" nói đều là châm huyệt Kỳ du của các kinh dương mà không có bộ vị cố định, ta muốn nghe đạo lý tường tận của nó.

Trả lời rằng: Loại bệnh này do dương khí hữu dư nhưng âm khí bất túc, âm khí bất túc thì sinh ra nội nhiệt, dương khí hữu dư thì sinh ra ngoại nhiệt, lưỡng nhiệt chèn ép lẫn nhau, thế nhiệt cao thì tựa như ôm than đang cháy vào lòng, nóng đến nỗi mình không thể tiếp xúc với quần áo, mình mẩy nóng đến nỗi không thể nằm trên chiếu. Đồng thời tấu lý bế tắc không thể ra mồ hôi được, nhiệt khí xông đốt ở bên trong khiến cho lưỡi khô cháy, miệng môi khô héo, họng khô, muốn uống nước. Nên châm lấy huyệt Thiên phủ của Thủ thái âm phế kinh và huyệt Đại trữ của Túc thái dương kinh, mỗi huyệt châm ba lần rồi lại châm Trung lữ du của kinh Túc thái dương để tả nhiệt, bổ Thủ túc thái âm để phát hãn. Như thế thì nhiệt lui hết, bệnh tật khỏi nhanh tựa cởi áo vậy.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >