Trang chủ arrow Dược học arrow Ngân kiều tán - Ngô Cúc Thông
Ngân kiều tán - Ngô Cúc Thông
21/03/2020
Nội kinh nói: "phong đứng đầu mọi bệnh, dẫn hành và biến hóa luôn...". Do đó khi phong tà phạm vào trong con người thường rất lẫn lộn. Đem ý nghĩa của Nội kinh và điểm nói về bệnh lý của loại bệnh Ôn nhiệt trong "Ôn bệnh điều biện" nói: "phong là dương tà, ôn nhiệt cũng là ôn tà" và "Thái dương phong ôn, ôn nhiệt, ôn dịch, đông ôn... chỉ nhiệt, không ố hàn mà khát, dùng loại "Tân lương bình tễ" như Ngân kiều tán để chữa"... Lại nói: "Thái âm phong ôn, chỉ ho, không nhiệt lắm và hơi khát, dùng loại "tân lương khinh tễ" như Tang cúc ẩm để chữa.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >