Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Quá trình chết
Quá trình chết
25/09/2019

Tiến trình chết là một tiến trình duyên sinh phức tạp, trong đó những nhóm thuộc các khía cạnh tương quan trong thân và tâm ta phân tán ra đồng thời. Khi phong đại biến mất thì những thân hành và các giác quan suy sụp. Những trung tâm năng lượng sụp đổ, và vì không có luồng gió nâng đỡ chúng, nên các đại chủng liên tiếp ta rã từ thô nhất đến tế nhất. Kết quả là, mỗi giai đoạn của quá trình tan rã đều có hiệu quả vật lý và tâm lý trên người sắp chết, và được phản chiếu bằng những triệu chứng vật lý bên ngoài cũng như kinh nghiệm tâm lý bên trong.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >