Trang chủ arrow Bài viết arrow Y án trong sách "Cẩm nang"
Y án trong sách "Cẩm nang"
31/07/2019

Chứng chiêm bao ác mộng

 

Ông Uyển Bình vương, tự nhiên bị chứng chiêm bao thấy vận tải nặng nhọc rồi bị mệt lử tỉnh dậy, tỉnh rồi lại vội vàng nằm ngủ; ngủ rồi lại mơ như cũ, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi tỉnh mỗi đêm thấy đến vài mươi lần (thầy thuốc cho uống thuốc bổ tâm an thần càng ngày không thấy bớt gì cả). Mạch hai bộ thốn rất hồng hữu lực. Đó là uống thuốc nhầm. Vì khi ngủ thì Tâm thần tàng nạp vào Thận âm, là lúc thủy hỏa gặp nhau, Âm Dượng giúp nhau. Tâm cũng như người, Thận cũng như cái nhà, nay Tâm âm không đủ, duy có mình Hỏa cang thịnh mới thành cái thế bốc cháy lên, mà mất cái dấu hiệu giao tiếp xuống, Thận khí lại hư không có thể bốc lên, thu nhiếp khí âm ở quẻ Ly, mà mất hẳn cái chức năng đón nạp, đóng kín. Người ta chỉ biết có Tâm hỏa, Thận thủy mà không biết Tâm là quẻ Ly, Thận là quẻ Khảm ư? khí âm trong quẻ Ly là chân thủy, khí dương trong quẻ Khảm là chân hỏa, thủy hỏa đều tàng chứa bắt rễ lẫn nhau, cho nên Tâm có thể giao xuống, Thận có thể thu nhiếp lên. Nay hai tạng đều hư  mới thành cái hiện tượng không giao nhau. Kẻ không hiểu lại bổ Tâm thần càng làm tăng cái thế bốc lên, làm sao mà khiến cho dương hội ở phần âm, nguyên thần ngưng tụ ở trong được (Tĩnh Công nói: "Thần tất dựa vào vật, tinh có thể ngưng tụ thần" ấy là chí lý), mới trọng dụng thang Bát vị gia Ngưu tất, Ngũ vị, dùng Đăng tâm, Liên nhục làm thang để dẫn thuốc sắc uống rồi bệnh yên.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >