Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Kinh lạc
Kinh lạc
06/05/2019
Học thuyết kinh lạc cùng với học thuyết Âm dương Ngũ hành, Tạng phủ, Dinh vệ, Khí huyết xây dựng thành cơ sở lý luận của Trung y. Học thuyết này đối với phương diện Sinh lý, Bệnh lý, Chẩn đoán, Trị liệu, thì trên thực tiễn đều có ý nghĩa trọng yếu tương đương như nhau. Thiên Kinh biệt sách Linh-khu nói: "Người ta sở dĩ sống được, bệnh tật sở dĩ thành được, người ta sở dĩ mạnh khỏe được, bệnh tật sở dĩ gây nên được. Người mới học thuốc bắt đầu từ đó, thầy thuốc giỏi cũng phải học đến đó". Câu này đã nói rõ giá trị của học thuyết Kinh lạc trong y học Trung quốc.

Kinh lạc là đường thông của khí huyết vận chuyển qua lại liên tục với nhau trong thân thể người ta. Kinh giống như con đường đi, không đâu là không tới, lạc giống như cái lưới, chằng chịt liên tiếp với nhau. Kinh lạc lấy Tạng phủ làm chúa tể, phân bố khắp toàn thân, thông suốt trong ngoài, quán triệt trên dưới, liên hệ lẫn nhau mà làm thành một hệ thống có sự phân biệt thông thuộc từng bộ phận.

Kinh lạc gồm có 12 kinh mạch, 8 mạch kỳ kinh, 15 biệt lạc, 12 kinh biệt, 12 kinh cân, 365 lạc, và rất nhiều tôn lạc nữa.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >