Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Tặc phong
Tặc phong
17/02/2019
Tháng Dần, tháng Mão (tức tháng giêng tháng hai - thuộc Mộc ở phương Đông), gió từ phương Tây tới (thuộc Kim), là xung đối nhau - Kim khắc Mộc.

Tháng Tỵ, tháng Ngọ (tức là tháng 4, tháng 5 - thuộc Hỏa ở phương Nam), gió từ phương Bắc tới (thuộc Thủy), là xung đối nhau - Thủy khắc Hỏa.

Tháng Thân, tháng Dậu (tức là tháng 7, tháng 8 - thuộc Kim ở phương Tây), gió từ phương Nam tới (thuộc Hỏa), là xung đối nhau, Hỏa khắc Kim.

Tháng Thìn, tháng Tuất, tháng Sửu, tháng Mùi (tức là 4 tháng cuối mùa: Tháng 3, tháng 9, tháng 12 và tháng 6 - thuộc Thổ ở về Đông nam, Tây bắc, Đông bắc, Tây nam), gió từ phương Đông tới (thuộc Mộc), là xung đối nhau, Mộc khắc Thổ.

Tháng Hợi, tháng Tý (tức là tháng 10, tháng 11 - thuộc Thủy ở phương Bắc), gió từ phương Nam tới (thuộc Hỏa), là xung đối nhau - Thủy khắc Hỏa, Hỏa lại thắng trở lại.

Lại như tháng Dậu (tức tháng 8 thuộc Kim ở phương Tây), gió từ phương Đông tới (thuộc Mộc), là xung đối nhau, Kim khắc Mộc, Mộc lại thắng trở lại.

Các thứ gió trên đây đều là tặc phong, đều nên tránh cả.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >