Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương bảy mươi tám - CHUNG TỨ THẤT LUẬN THIÊN
Chương bảy mươi tám - CHUNG TỨ THẤT LUẬN THIÊN
25/01/2019
KINH VĂN

 Hoàng Đế dạy Lôi Công rằng:

 - Kinh mạch mười hai, lạc mạch ba trăm sáu mươi lăm... Những cái đó, phần nhiều mọi người đều hiểu và các y giả cũng đều biết tuân theo. Nhưng sở dĩ trị liệu vẫn không được mười vẹn mười, chỉ vì tinh thần không chuyên, ý chí không vững, khiến cho trong ngoài lẫn lộn, mới gây nên tai vạ.

 Vậy, nếu chẩn mà không biết cái lý nghịch thuận của âm dương, đó là một điều lỗi.

 Chưa hiểu thấu những nghĩa sâu xa của thầy dạy, mà đã dùng liều biếm thạch, châm cứu... Khiến cho mang hận về sau. Đó là hai điều lỗi.

 Không xét rõ là sang hay hèn, giầu hay nghèo, thân thể ấm hay lạnh, uống ăn đủ hay thiếu, tính người dũng hay khiếp... Các điều đó đều có thể là nguyên nhân của bệnh cả. Thế mà y giả lại không biết, đó là ba điều lỗi.

 Chẩn bệnh không biết hỏi đến các nguyên nhân như vừa thuật trên, chỉ nhắm mắt án tay ngay vào Thốn khẩu, rồi nói hươu nói vượn, dối người, dối mình. Đó là bốn điều lỗi.

 Hỡi ơi! Đạo trời sâu xa, ngành ngọn bao la, gần như gang tấc, lớn đến hải hà, nếu không học hỏi, làm thầy được à?


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >