Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương bảy mươi sáu - THỊ THUNG DUNG LUẬN THIÊN
Chương bảy mươi sáu - THỊ THUNG DUNG LUẬN THIÊN
25/01/2019
KINH VĂN

 Lôi Công hỏi rằng:

 - Can hư, Thận hư, Tỳ hư... đều khiến thân thể con người nặng nề khó chịu. Nên dùng độc dược, thích và cứu hoặc dùng biếm thạch, hoặc dùng thang dịch v.v... Vậy mà có khi khỏi, có khi không khỏi, là vì sao?

 Hoàng Đế dạy rằng:

 - Tỳ mạch hư mà phù, tựa Phế; Thận mạch tiểu và phù tựa Tỳ; Can mạch cấp và trầm tựa Thận... Đó đều là những mạch chứng mà y giả dễ nhầm. Chỉ có "thung dung" nhận kỹ, mới có thể biết được. Đến như ba Tàng Thổ, Mộc, Thủy cùng ở bộ phận dưới, có gì mà không phân biệt được (1).

***

 Lôi Công hỏi rằng:

 - Mạch phù mà huyền, án vào rắn như thạch (đá), xin cho biết đó là bệnh gì?

 Hoàng Đế dạy rằng:

 - Mạch phù mà huyền, đó là bởi Thận bất túc; trầm mà thạch, là do Thận khí bị ngừng mắc ở bên trong; bệnh nhân khiếp nhược, thiểu khí... là do thủy đạo không thông lợi, khiến cho hình khí bị tiêu thước; khái thấu và phiền oan, là do Thận khí nghịch lên. Đó là khí ở một người, và bệnh chỉ phạm vào một Tàng.

 Lôi Công hỏi rằng:

 - Giờ đây có người, tứ chi rã rời, suyễn, khái, huyết tiết... Ngu này nhận là thương Phế, thiết mạch thấy phù, đại, mà khẩn... Ngu không dám chữa. Thô công dùng biếm thạch mà khỏi bớt; lại làm cho xuất huyết, huyết ra được mà mình thấy nhẹ nhàng... Vậy là bệnh gì?

 Hoàng Đế dạy rằng:

 - Mạch phù, đại và hư là do Tỳ khí tuyệt ở bên ngoài, bỏ vị Phủ, trở ra kinh của Dương minh. Vì hai Hỏa không thể thắng được ba Thủy, vì vậy nên mạch loạn mà không thường. Tứ chi rã rời là do tinh khí của Tỳ không đạt ra tới tứ chi; suyễn và khái, là do Thủy khí dồn lên Dương minh; huyết tý, ết, là do mạch cấp, huyết không dẫn hành được. Như đoán là thương Phế, thời nhầm lắm.

 Nếu là thủy tà thương Phế thời do Tỳ khí không giữ; Vị khí không thanh; kinh khí không sai khiến được; chân Tàng hoại quyết, kinh mạch bàng tuyệt, năm Tàng lậu tiết, không nục thời ẩu. Vậy đối với chứng hậu trên kia, khác hẳn.

Chú giải

 (1) Phù mà hoãn là mạch của Tỳ; phù mà đoản là mạch của Phế; tiểu phù mà hoạt là mạch của Tâm; cấp khẩn mà tật là mạch của Can; bác phù mà hoạt là mạch của Thận. Đó là chính mạch của năm Tàng. Giờ Tỳ mạch hư phù tựa Phế v.v. Đều là những mạch chứng rắc rối, dễ nhầm. Phải thung dung nhận xét mới hiểu được. Đến như Tỳ hợp Thổ, Can hợp Mộc, Thận hợp Thủy. Ba hành Thổ, Mộc, Thủy đã cùng hợp thì dù có bản hư, cũng là dễ hiểu...

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >