Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Yếu huyệt của mạch Nhâm và Đốc
Yếu huyệt của mạch Nhâm và Đốc
20/01/2019
1. Người bệnh xương sống, xương khu đơ đau, phong xù giữa lưng nóng, cuồng chạy, quỷ tà, mắt đau, xuống Đại chùy mỏi nhức. Ấy bởi Đốc mạch khởi ở dưới Hạ cực, theo xương sống đi lên Phong phủ, khởi ở Vỹ lư mà sinh ra bệnh này.

Nên châm kinh Đốc mạch là huyệt Nhân trung, châm 4 phân, cứu cũng được, nhưng không bằng châm. Trị hôn mê, xây xẩm và điên cuồng rất hay.

2. Người bệnh 7 chứng sán khí, 8 chứng hà, lạnh ấm không điều hòa, miệng lưỡi nổi ghẻ, đầu cổ đơ đau. Bời vì Nhâm mạch khởi đầu từ dưới Trung cực lên chùm âm mao, lần theo bụng đến Quan nguyên, thẳng đến yết hầu, Thiên đột qua Thừa tương, mà sinh ra bệnh này.

Nên châm đường kinh Nhâm mạch là huyệt Thừa tương, châm 3 phân, cứu 7 - 49 liều.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >