Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Mộ huyệt của năm tạng
Mộ huyệt của năm tạng
20/01/2019
Kết quả hình ảnh cho Huyệt Trung phủ
1. Trung phủ: Mộ huyệt của Phế.

2. Cự khuyết: Mộ huyệt của Tâm.

3. Kỳ môn: Mộ huyệt của Can.

4. Chương môn: Mộ huyệt của Tỳ.

5. Kinh môn: Mộ huyệt của Thận.

Nhận xét: Sách Nạn kinh nói: Dương bệnh đi ở âm, cho nên mộ huyệt ở âm (Bụng là âm nên mộ huyệt đều ở bụng).

Lý Đông Viên nói: Phàm trị mộ huyệt ở bụng đều là bệnh nguyên khí không đủ, nên dùng âm để dẫn dương, chớ nên lầm.

Lại nói: Lục dâm, khách tà (tà khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa) và những bệnh trên nóng dưới lạnh, và những bệnh ở gân xương da thịt, huyết mạch, nếu lầm lấy nơi hiệp huyệt của Vị và các mộ huyệt là nguy hiểm?


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >