Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow Huyệt Cao hoang
Huyệt Cao hoang
20/01/2019
Ở dưới đốt sống thứ 4 một phân, trên đốt xương sống thứ 5 hai phân, ngang ra hai bên đều 3 thốn, khoảng giữa sườn thứ 4 và 5. Ngồi khum xương sống, thòng hai tay để lên hai đầu gối, làm cho ngay thẳng, ngón tay cái ngang đầu gối, lấy đồ kê hay chêm cánh chỏ, chờ cho rung động để lấy huyệt.

Cứu 100 đến 300 mồi. Nếu bệnh nhân quá yếu mệt, không thể ngồi ngay, nên bảo bệnh nhân nằm nghiêng giở cánh tay lên để lấy huyệt, cứu. Đốt xong lại đốt 1 trong 4 huyệt ở dưới rốn: Khí hải, Đan điền, Quan nguyên, Trung cực. Lại cứu Túc tam lý để dẫn hỏa khí đi xuống.

Chủ trị: Bệnh gì cũng chữa, gầy ốm, hư tổn, truyền thi, nóng hầm trong xương, mộng mị di tinh, hơi đưa lên ho nghịch, phát cuồng hay quên, đàm nhớt.

- Người ta tuổi được 20 trở lên, mới có thể đốt hai huyệt này.

* Sách Tả truyện chép: Năm Thành công thứ 10, Tấn hầu có bệnh, mời thầy thuốc ở nước Tần. Vua Tần sai danh y của nước Tần là Y Hoãn qua Tấn chữa trị. Khi Hoãn sắp đến, Tấn hầu chiêm bao thấy hai đức trẻ nói với nhau rằng: Hoãn là thầy thuốc giỏi có danh, sợ sẽ làm hại chúng ta, không chỗ mà trốn. Một đứa nói: nên ở trên Hoang dưới Cao, thì y làm gì chúng ta được. Khi Y Hoãn tới, xem mạch xong nói rằng: Bệnh Chúa công không thể trị được, vì ở trên Hoang dưới Cao, nếu công phạt thì không nên, còn đốt thì không kịp, thuốc uống cũng không đến, nên không thể làm gì được. Tấn Hầu khen: thật là Lương Y, bèn đem lễ vật hậu tạ cho về.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >