Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow 15. Năm mươi chu kỳ (Ngũ thập dinh)
15. Năm mươi chu kỳ (Ngũ thập dinh)
13/09/2018

Nội dung: Giới thiệu thời gian, độ dài, số chu kỳ kinh khí vận hành trong cơ thể có kết hợp với trạng thái vận hành của thiên thể. Mỗi ngày đêm vận hành 50 chu kỳ, cộng 13.500 hơi thở, mỗi hơi thở đi 6 tác, toàn độ dài mà khí đã đi là 810 trượng. Sự vận này tương ứng với thiên thể  đi 28 sá (sao), trong thời gian 100 khắc (theo đồng hồ nước cổ).

Hoàng đế: Năm mươi chu kỳ là thế nào?

Kỳ Bá: Vòng vận hành của thiên thể là 28 sá, cự ly mỗi sá (sao) là 36 phân. Kinh khí của người vận hành trong một ngày đêm tương đương với thiên thể vận chuyển trong một ngày là 1008 phân (28 . 36 + 1008 phân). Kinh mạch của người trên dưới, phải trái, trước sau là 28 mạch (12 kinh. 2 + Nhâm +Dốc + Âm kiểu + Dương kiểu) đi một vòng toàn thân + 16 trượng 2 thước, ứng với một ngày đêm thiên thể đi 28 sá và đồng hồ nước điểm 100 khắc. Ở người trong thời gian thở ra mạch đập 2 lần, khí hành 3 tấc, trong thời gian hít vào mạch đập 2 lần, khí hành 3 tấc - như vật một hơi thở khí hành 6 tấc. 10 hơi thở khí hành 60 tấc, mặt trời hành 2 phân (27 hơi, khí hành 1 trượng 6 thước 2 tấc. Một ngày đêm 50 chu kỳ là 1008 phân. Như vậy một chu kỳ là 1008 : 50 = 20 phân 1 ly 6 hào, thời gian khí hành được 16 trượng 2 thước. Vòng nhỏ là 1/10 chu kỳ, tương đương mặt trời hành 2 phân (16 trượng 2 thước : 10 = 1 trượng 6 thước 2 tấc, 20 phân 1 ly 6 hào :10 + 2 phân...).

270 hơi thở khí hành 16 trượng 2 thước, khí hành (trên dưới) giao (lưu với nhau, trong ngoài thông với nhau ở trong mạch). Thời gian vận chuyển được một chu kỳ toàn thân là 2 khắc đồng hồ nước, mặt trời hành 25 phân (Giáp ất kinh ghi là 20 phân - có lẽ đúng hơn vì 1008 phân : 50 chu kỳ + 20 phân) 540 hơi thở, khí hành 2 chu kỳ với thời gian 4 khắc, mặt trời hành 40 phân. 2700 hơi thở, khí hành 10 chu kỳ toàn thân, với 20 khắc, mặt trời hành 5 sao 20 phân (mỗi sao 36 phân, 5 . 36 + 20 + 200 phân).

13.500 hơi thở, khí hành 50 chu kỳ với 100 khắc, mặt trời hành 28 sao (28 . 36 phân = 1008 phân), khi giọt nước cuối cùng của đồng hồ giỏ xuống thì khí cũng vừa đi tròn 50 chu kỳ toàn thân. Cái gọi là giao thông, ý nói là cùng vận hành theo đúng con số. 50 chu kỳ đáp ứng tuổi thọ của trời đất với tổng số đường đi là 810 trượng.

Phụ giải:

1. 1 sá là 36 phân. 28 sá là 28 . 36 = 1008 phân.

2. Mỗi ngày đêm mặt trời đi 1008 phân - Tính theo 50 chu kỳ sẽ là 1008 : 50 = 20 phân 16. 10 chu kỳ 201 phân 6 ly = 5 sá 21 phân 6 ly.

3. Đồng hồ nước chia ngày đêm ra 100 khắc, mỗi khắc 60 phân, vậy 100 khắc . 60 = 6000 phân - tương đương với hiện tại 24h . 60m . 60s = 86400 giây. Vậy 1 phân (cổ) bằng 86400/6000 = 14,4 giây, 1 khắc là 86400/100 = 864 giây = 14 phút 24 giây. 2 khắc là 28m 48s.

4. khí hành 1 chu kỳ với 270 hơi thở được 16 trượng 2 thước, cần 2 khắc (864 . 2 = 1728 giây). Mỗi hơi thở sẽ là 1728/270 = 6 sec 4 vậy là hơi thở chậm sâu.

5. 28 sao là:

Phương Đông có: Giác, Khương, Chi, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ.

Phương Bắc có: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.

Phương Tây có: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm.

Phương Nam có: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.

 


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >