Trang chủ arrow Bài viết arrow CHỮA BỆNH TÌM GỐC
CHỮA BỆNH TÌM GỐC
22/08/2018

"Thấy đờm đừng trị đờm, thấy huyết chớ trị huyết, không hãn chớ phát hãn, có nhiệt đừng trị nhiệt. Bệnh suyễn chớ hao khí. Di tinh chớ cố sáp, rõ được đường lối ấy mới là thầy thuốc giỏi".


Đờm nhân vì hỏa bốc mà hiện ra, hỏa giáng thời đờm tiêu, nên đừng có chữa đờm. Huyết vì khí đưa lên, khí thuận thì huyết về chỗ, nên đừng có chữa huyết. Mồ hôi là huyết dịch, huyết khô thời không có mồ hôi, bổ huyết thời mồ hôi tự ra, nên không cần phải phát hãn. Phát nhiệt vì âm hư, bổ thủy thì nhiệt tự rút xuống nên không cần phải chữa nhiệt. Khí xông ngược lên thời sinh suyễn, dẫn nạp khí về nguồn gốc, khí có chỗ về, thời suyễn khỏi, không nên làm hao khí. Di tinh vì căn bản hư, Thận chủ việc đóng kín, bổ Thận thời thu liễm được tinh, nên chớ cố sáp, ấy đều là đường lối chữa gốc, không công tà mà tà tự lui, không trị bệnh mà bệnh tự khỏi. Nội kinh nói: "Chữa bệnh tất phải tìm gốc bệnh, thầy thuốc mà thấu suốt được lẽ huyền diệu ấy, mới thực là người xuất sắc trong y giới". 

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >