Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương mười một - NGŨ TÀNG BIỆT LUẬN
Chương mười một - NGŨ TÀNG BIỆT LUẬN
03/04/2018

KINH VĂN

 

 Hoàng Đế hỏi rằng:

- Tôi nghe những kẻ phá hoại (1) hoặc tra tấn làm Tàng, hoặc lấy Trường, Vị Tưởng, hoặc lấy như phủ ... mà không làm gì cả, không biết vì sao, xin nói rõ cho nghe ...

Kỳ Bá thưa rằng: - Não, Tủy, cốt, Đuôi, nữ tính bào ... sáu lần đều làm địa địa sinh. Nó có âm Tàng, tượng trưng cho đất, chỉ có Tàng mà không Tàng, gọi nó là "kỳ hằng chi phủ". Đến Như Vị, Đại Trường, Tiểu, Tâm Pháp, Bàng Quang ... năm cũng thiên thiên sinh ra. Đó là trên bầu trời, chỉ có không Tàng. Nó hấp thụ khí hậu của năm Tàng, nên gọi là "truyền thống Phủ", nó không thể lưu trữ được lâu mà phải Ngay lập tức.  Phái môn cũng là một năm cơ bản của Tàng, đánh dấu vào đó, không thể chứa lâu (2).

 ***


 Phàm called year Tạm dịch là các cơ sở chứa tinh mà không mô tả, nó chỉ hoạt động mà không thực. Do như Phủ là một cơ quan truyền mà không Tàng, cho nên chỉ thực mà không thể mãn. Because the cốc to mouth, the current time field, when the restriction, the current time where the current. Cho nên nói: "thực mà không mãn, mãn mà không thực" (3).

***


  Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Có thể làm chủ cho cả năm Tàng (4).

Kỳ Bá thưa rằng:  - Vị trí cũng giống như biển để chứa thủy pháo, nó là nguồn gốc của sáu Phủ. Dán vào miệng, bao gồm Vịt để nuôi dưỡng năm Tàng. Khí khẩu also is tiếng Thái. Thiết bị khí nén của năm Tàng sáu Phủ, được sản xuất từ ​​Vị trí, và biến thành khí. Cho nên ở Tàng tượng luận đã nói: "năm khí vào mũi, chứa trong Tâm phế". Bệnh có bệnh, mũi và vì không thể thở (5). ***  Bệnh của bệnh tật, phải là xấu ở đáy trường hợp, cơ sở dữ liệu của động cơ cốc; Một lần nữa phải chuck ở gas để đoán các khí của Tàng, Phủ ... rồi mới nhận được ý chí để kiểm tra và bệnh tình ra sao.  Nếu bạn không truyền thuyết, không thể nói tốt tốt;

 nếu lại ghét cả châm thạch, không thể tiến hành xảo (6).

 Bad bệnh, không muốn sử dụng phương pháp để điều trị, bệnh không khỏi, dù đã cố gắng thực hiện cũng không hữu ích.


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >