Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương tám - LINH LAN BÍ ĐIỂN LUẬN
Chương tám - LINH LAN BÍ ĐIỂN LUẬN
04/01/2018
 Hoàng Đế hỏi rằng:

 - Xin cho biết 12 Tàng có những nhiệm vụ gì và quý tiện như thế nào? (1)

 Kỳ Bá thưa rằng:

 - Tâm là một cơ quan quân chủ, thần minh do đó mà sinh ra. (2)

 - Phế là một cơ quan tương truyền, chi tiết do đó mà sinh ra. (3)

 - Can là một cơ quan tướng quân, mưu lự do đó mà sinh ra. (4)

 - Đởm là một cơ quan trung chính, quyết đoán do đó mà sinh ra. (5)

 - Chiên trung là một cơ quan thần sứ, hỷ lạc do đó mà sinh ra. (6)

 - Tỳ Vị là một cơ quan thương lẫm (kho đụn), năm vị do đó mà sinh ra. (7)

 - Đại trường là một cơ quan truyền đạo (đưa dẫn, bài tiết), sự biến hóa do đó mà sinh ra. (7+1)

 - Tiểu trường là một cơ quan thụ thịnh(chứa đựng), hóa vật do đó mà sinh ra. (90)

 - Thân là a base, technical sảo do sinh ra. (10)

 - Tam tiêu là một cơ sở độc lập, thủy đạo mà sinh ra. (11)

 - Bàng quang là một cơ quan châu Âu, tân dịch có chứa ở đó, khi hóa sẽ xuất hiện. (12)

 Phàm 12 cơ ở trên, không nên để cho "tương thất". (13)

 Cho nên nếu chủ "minh", dưới yên. Avoidable to để sịnh, sống lâu, trọn đời không đau; get it for to heaven, normal. (14)

 Chủ không minh, 12 cơ quan sẽ nguy, sứ đạo (tứ tâm) vít lấp, thân hình thương. Chờ đợi để sinh ra, sinh bệnh ốm, lấy lại nó để hạ thấp thiên hạ, rối loạn. Nên phải đảm bảo rằng bạn đã có được một cái mới. (15)

***

 Description very source of viola variable, some known to source root. (16)

 Ở trong cõi mờ tối, người nào biết mấu chốt? Bạn nghĩ rằng ngày đêm, sao cho được hay? (17)

 Cái nóng này, ra từ hào; the number of the roching, due to the length; from thousand suy do vạn, và as deep càng lớn, để cho phép các khối cùng cực, chính thân được chính. (18) Hoàng Đế nói rằng:  - Thiện lắm thay! Tôi nghe cái đạo "tinh, quang" thực sự là công trình lớn của thánh thánh. Muốn làm cho tuyên bố minh bạch, nếu không giới hạn, chọn ngày tốt, không nhận nhiệm vụ. (19) Chọn  ngày tốt, đề bài luận trên đây trong nhà Linh Lan. (20)

 
Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >