Trang chủ arrow Tản mạn arrow Trạng nguyên Lương Thế Vinh
Trạng nguyên Lương Thế Vinh
30/12/2017
Trạng nguyên Lương Thế Vinh ( 梁世榮, tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên), người xã Cao Hương, huyện Thiên Bản (Vụ Bản - Nam Định), thông minh hơn người, lúc mới 5, 6 tuổi, nhà rất nghèo. Một hôm cha mẹ đi vắng, chủ nợ đến nhà, thấy ông đương cùng lũ trẻ con đùa nhau nặn đất bùn ở sân, chủ nợ hỏi: "Bố mẹ mày đi đâu? ", ông cười mà không trả lời, chủ nợ cố hỏi, ông nói: "Đi tự khắc có việc, hỏi làm gì? ". Chủ nợ trong bụng nghi ngờ, gặng hỏi mãi, ông nói: "Bố tôi đi giết một người sống, mẹ tôi đi cứu một người chết", chủ nợ sợ hãi nghi ngờ, hết lời dụ dỗ, ông vẫn không trả lời, chủ nợ nói: "Nếu mày nói thật, ta sẽ trừ hết nợ cũ đi cho". Ông nói: "Nếu thế thì phải có bằng cứ, xin ông in tay vào cái bánh bằng đất bùn này để làm ghi dấu". Chủ nợ nhận lời. Ông vừa cười vừa bảo rằng: "Bố tôi đi nhổ mạ, mẹ tôi đi cấy lúa". Chủ nợ ngạc nhiên nói: "Quái gở nhỉ, một đứa bé con, mà hiểm giảo đến như thế! " bèn trở về. Đến tối, cha mẹ về, ông đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ cho cha mẹ biết. 3, 4 hôm sau, chủ nợ lại đến, cha mẹ ông nói với chủ nợ rằng: "Bác đã cho cháu, lại còn hỏi gì nữa" rồi gọi ông đến, ông đem cái bánh nặn bằng đất ra, vết ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Chủ nợ than thở khen rằng: "Người còn bé mà trong bụng cơ mưu thế này, ngày sau tất thành một bậc danh thần, ta mừng trước cho cha mẹ mày đấy", bèn thôi không hỏi đến nợ nữa.

 Tục truyền, có một hôm vua Thánh - Tông ra chơi chùa, ông trạng Lường (Lương Thế Vinh) đi theo, nhà vua ra câu đối rằng: "Đường thượng tụng kinh sư sử sứ" [Trên chùa tụng kinh sư sai sứ giả]. Ông trạng Lường giả vờ say rượu nằm ở sân, xin nhà vua cho gọi vợ đến để vực về nhà, nhà vua liền sai Triệu phu nhân đến. Ông đứng dậy tâu với vua rằng: "Tôi muốn đối lại câu của bệ hạ ra đấy thôi, đối lại là: "Đình tiền túy tửu phụ phù phu" [Trước sân say rượu vợ đỡ anh chồng]. Nhà vua cả cười, thưởng cho vô kể.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >