Trang chủ arrow Tản mạn arrow Trạng nguyên Lương Thế Vinh
Trạng nguyên Lương Thế Vinh
30/12/2017
Trạng nguyên Lương Thế Vinh (梁世榮, tên chính là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên), người Cao Hài, vùng Thiên Bản, người thân, mới 5, 6 tuổi, nhà rất nghèo. Một hôm cha mẹ đi vắng, nợ cho nhà, thấy anh ta cùng với lũ trẻ con ở sân bay, câu hỏi cuối cùng: "Bố mẹ mày đi đâu?", Anh cười mà không trả lời, chính sự cố gắng hỏi, ông nói: "Đi tự khắc có, hỏi làm gì?". Chủ nợ trong bụng nghi ngờ, gặng hỏi mãi, nói nói: "Bố tôi đi giết một người sống, mẹ tôi đi một người chết", chủ nợ sợ hãi nghi ngờ, ví dụ như ông ta không trả lời, Nợ câu nói: "Nếu mày nói thật, ta sẽ trừ đi hết nợ cũ đi cho". Ông nói: "Nếu thế thì phải có bằng, xin ông vào tay một cái bánh bằng đất bùn này để ghi dấu". Owners Received. Ông vừa cười vừa bảo rằng: "Tôi có thể nói với tôi rằng:" Quái gở nhỉ, một đứa bé con, mà hiểm nguy như vậy! "Bác đã cho cháu rồi, cha mẹ nói," Bác đã cho cháu rồi, cha mẹ nói, "mẹ đã nói với ông chủ rằng:" Bác đã cho cháu , lại còn hỏi gì nữa "Và gọi ông đến, ông bán bánh bằng đất đất, ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng hạn, thỉnh thoảng còn hơn là thở khen rằng:" Người còn bé trong bụng cơm, ngày sau all the first name, happy birthday to ". cha mẹ nói với ông chủ rằng: "Bác đã cho cháu, lại còn hỏi gì nữa" và gọi ông đến, ông lấy bánh quy nêm bằng đất, ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Chủ nợ hơn thở khen cho rằng: "Người còn bé trong bụng cơm, ngày sau tất cả các thần tượng danh vọng, chúc mừng trước cho cha mẹ mày đấy", bèn thôi đừng hỏi nữa. cha mẹ nói với ông chủ rằng: "Bác đã cho cháu, lại còn hỏi gì nữa" và gọi ông đến, ông lấy bánh quy nêm bằng đất, ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Chủ nợ hơn thở khen cho rằng: "Người còn bé trong bụng cơm, ngày sau tất cả các thần tượng danh vọng, chúc mừng trước cho cha mẹ mày đấy", bèn thôi đừng hỏi nữa.

 Tục truyền, có một thánh Thánh - Tông ra trò chùa, ông trạng Lường (Lương Thế Vinh) đi theo, nhà vua ra câu đối đáp: "Đường thượng tụng kinh sư sứ" ]. The State Lường giả vờ say rượu ở sân, xin vua để gọi cho vợ về nhà, nhà vua liền liền Triệu người đến. Ông đứng dậy với vợ rằng: "Tôi muốn đối phó lại câu nói của mình, đối lại là:" Trước tiên phải nói rằng anh yêu anh "Nhà vua cả cười, thưởng cho.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >