Trang chủ arrow Tản mạn arrow Đàm Thận Huy
Đàm Thận Huy
29/12/2017
Thượng thư Đàm Thận Huy (譚愼徽, 1463 - 1526), hiệu Mặc Trai (默齋), người xã Ông Mặc, huyện Đông Ngàn (Từ Sơn - Bắc Ninh), dạy học trò rất đông, một hôm giảng sách vừa xong, thì gặp trận mưa, học trò phải lưu lại. Ông ra câu đối rằng: "Vũ vô cương tỏa năng lưu khách" (Mưa không then khóa hay lưu khách). Nguyễn Giản Thanh đối lại rằng: "Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (Sắc chẳng phong ba dễ đắm người); Nguyễn Chiêu Huấn đối lại rằng: "Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân" (Trăng có vòng cung chẳng bắn người); một trò nữa đối lại rằng: "Phẩn bất uy quyền dị sử nhân" (Cứt chẳng uy quyền dễ dọa người). Ông phê phán rằng:"Sau này Giản Thanh là người phóng đãng, Chiêu Huấn là người có lòng nhân, nhưng đều thành danh, còn trò kia ngày sau phú hào, nhưng là người bỉ ổi". Sau Giản Thanh đỗ trạng nguyên, Chiêu Huấn đỗ bảng nhãn, còn người kia chỉ làm đến chức Hiến phó. Tính hạnh ba người hệt như lời thầy đã phê phán.


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >