Trang chủ arrow Tản mạn arrow Đàm Thận Huy
Đàm Thận Huy
29/12/2017
Thượng thư Đàm Thận Huy (譚 愼 徽, 1463 - 1526), ​​hiệu Mặc Trai (默 齋), người dân Thường, xã Đông Bắc, xã học đông, một tuần học vừa xong, thì trận mưa, học trò phải lưu lại. Ông ra câu trả lời rằng: "Vũ trụ câm" của khách hàng (Mưa không thì khoá hoặc khách). Nguyễn Giản Thanh đối lại rằng: "Sắc bất dịch ba" (Sắc không có ba người dễ đánh người); Nguyễn Chiêu Huấn đối đáp rằng: "Nguyệt hữu cho vay bất động sản" (Trăng có vòng cung không bắn người); một đối số lại cho rằng: "Phản diện lợi ích cá nhân" (Cuck không uy danh người dễ). Ông phê phán rằng: "Sau này Giản Thanh là người phóng viên, Chiêu Huấn là người có bản lĩnh, nhưng sẽ thành danh, còn ngày kia là phú hào, nhưng là người bỉu". Sau Giản Thanh trạng nguyên, Chiêu Huấn sắp xếp nhãn, còn người kia chỉ làm cho Hiến phó. Tính hạnh phúc của hệ điều hành như đã được khen thưởng

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >