Trang chủ arrow Đông y khái luận arrow Chương bốn - KIM QUỸ CHÂN NGÔN LUẬN
Chương bốn - KIM QUỸ CHÂN NGÔN LUẬN
27/12/2017
Hoàng đế hỏi: 

 - Trời có gió thứ tám, gió năm kinh, là nghĩa thế nào?

 Kỳ Bá thưa:

 - Tạm thời nếu là "tà phong", phạm vi kinh, tức kinh kinh, xâm nhập vào năm Tàng, bệnh sẽ phát sinh.

***

 Chỉ cần được giành chiến thắng trong các phần của mùa, tỉ như: Xuân thắng, Hạ thấp Thu, Thu thắng Xuân. It is its its own. (4)

***

 Đông sinh mùa xuân, bệnh phát tại Can du; Nam sinh mùa hạ, bệnh phát tại Đếm và kiên định; Bắc sinh mùa đông, bệnh phát tại Thận du và yêu cổ; Trung thổ là thổ, bệnh phát tại Tỳ du và tích. (5)

 Cho nên, đối với khí đốt mùa xuân, bệnh thường xuất hiện ở đầu (6); about hạ cánh, thường phát tại Tàng; about khí, tuberculosis in scenic; about the wind, herbs at tứ chi.

***

 Cho nên, mùa Xuân thường hay sinh trùng tỵ nục; month dead (tháng 5) thường or his urgent, upper trung tâm (đi tiếp và lạnh ở bên trong); mùa Thu hay bệnh bướu; mùa đông thường hay bệnh sinh, quyết định (đau và lạnh chân tay). (7)

***

 Cho nên về mùa đông để giữ gìn cẩn thận, không cho Dương khí quá hao tán tán, thì sang Xuân sẽ không có chứng nhận như là bệnh và bệnh ở khu vực điều tra. Low down hrow; Trưởng phòng không còn lưu lại, hàn trung; Thu dns; Invalid no, determine and xhore output. (tám)

***

 Nghĩ như tinh, là gốc của sinh mệnh người. Cho nên người tàng trữ (giữ gìn, dè dặt), mùa Xuân không mắc bệnh. Về mùa Hạ, nếu không phải là hắng giọng, sang Thu sẽ trở lại phòng bệnh ... Đó là một người bình thường, bình thường. (9)

***

 Cho nên nói that in Âm nhạc, in Dương Dương. Early soon to the week to Dương in Dương; the command to a hoàng hôn là Dương ở trong Âm; from the maximum to the greek to Audio in the Gain; from a gima to early early is Dương in a. Con thân của con người cũng ứng dụng như vậy. (10)

***

 About the Dương Dương, from Dương, trong là Âm; nói về thân hình người yêu, sau lưng là Dương, trước bụng là Âm; talking about Âm Dương in Tàng Phủ người, Tàng là Âm, Phủ là Dương. (11)

 Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thiền là năm Tàng thuộc tính Âm; Đởm, Vị, Đại, Tiểu, Bàng quang, Tam tiêu là Sáu Phủ, đều thuộc Dương. (12)

***

 Sở dĩ muốn biết Âm trong âm, dương ở Dương, là: Mùa Đông bệnh tại Âm, bệnh mùa Hạ Dương, mùa Xuân bệnh tại Âm, mùa Thu tại Dương ... Biết bị bệnh ở đâu có thể use châm thạch để điều trị. (13)

***

 Cho nên, dunion Dương, which the Ocean in the Ocean; if Live in Dương Phùng. Phúc thuộc Âm, mà Âm in trong Âm tức Thận; if Dương in Âm là Can. Phúc âm If nếu Âm trong Âm là Tỳ. (14)

 Đó là ứng dụng của Âm, Dương, Biểu, Lý, nội, ngoại, tàng, Phủ vậy.

***

 Hoàng đế hỏi:
 
 Năm Tạng ứng với bốn mùa, có sự thụ thai (tiếp nhận, liên lạc) gì không? (15)

  Kỳ Bá thưa:

 Có. Đông phương xanh, thông tin với Can khai khiếu lên mắt, Tướng tinh ở Can (16). Phát hiện bệnh chứng sợ. (17) Vị trí là chua, based on the environment. (18) Thuộc về lục súc là gà. (19) Thuộc về ngũ cốc là mạch lúa Thuộc về bốn mùa, trên đối với tinh trùng Sao Tuế (21) Xuân trùng thuộc phần đầu. (22) Thuộc tính âm thanh tiếng Giác (23). Thu on the number of number of (24). Thuộc tính (mùi, hơi không rõ) là mùi hôi (25). Do that, will be known as born disease in gân.

***

 Nam phương xích (đỏ), thông tin với Tâm, khai khai đến tai, Tàng tinh ở Tâm (27). Bệnh phát sinh ở cả năm Tàng (28). The position is the action and about Hỏa (29). Thuộc về lục súc là dê. Thuộc ngũ cốc là thử (30). Thuộc về bốn mùa, trên ứng với sao Hỏa hoặc (31). Thuộc về âm thanh là Chủ đề (32). Thuộc số bảy (33). Thuộc về mùi là mùi hắc (34). Do that, known as thường bệnh ở mạch (35).

***

 Trung vàng, thông báo với Tỳ, khai khai miệng, Tàng tinh ở Tỳ (36). Bệnh phát sinh ở cuống lưỡi (37). About the loc (s) and about Thổ (38). Thuộc về lục súc là bò (39). Thuộc ngũ cốc là tắc (40). Thuộc về bốn mùa, trên ứng với sao Chấn (41). Thuộc về âm là Cung (42). State of the number of the year (43). Thuộc về mùi là mùi thơm (44). Do that, known as thường sinh trùng tại nhục (thịt) (45).

***

 Tây phương, thông tin với Phế, khai khai ở mũi, Tàng tinh ở Phế (46). Bệnh phát sinh at vai. Vị trí là tân (cay) và thuộc về Kim (47). Thuộc về lục súc là ngựa (48). Thuộc về ngũ cốc là đạo (49). Thuộc về bốn mùa, dựa trên sao Thái bạch (50). Thuộc tính âm là Thương (51). Thuộc tính số (52). Thuộc về mùi là mùi tanh (53). Do know known case là bệnh thường gặp ở bìa mao (54).

***

 Bắc phương sắc, thông tin với Thận, khai báo ở nhị, Tàng tinh ở Thận (55). Bệnh phát sinh ở khê (56). Your position is a function () and upon the Thuan (57). Thuộc về lục súc lợn (58). Thuộc ngũ cốc là đậu (59). Thuộc về bốn mùa, trên phù hợp với sao Thần (60). Thuộc âm là Vũ (61). Thuộc số (62). Thuộc về mùi là mùi húc mục. Do that, know known case of bone at bone.

***

 Do đó, người dùng cần phải kiểm tra 'nghịch tòng' của năm Tàng, sáu Phủ và mối quan hệ của âm, Dương, Biểu, Lý và Tàng, Phủ ... ghi ở ý ý, hợp với tinh thần, will be known clear, right from the map of the way to the đắc đạo (65).


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >