Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow 76. Tuần hành của khí bảo vệ (Vệ khí hành)
76. Tuần hành của khí bảo vệ (Vệ khí hành)
19/11/2017

Nội dung: Nói về 50 chu kỳ tuần hoàn trong ngày đêm của khí bảo vệ. Lúc bình minh khi mở mắt ra thì khí bảo vệ từ đầu mắt lên đầu dọc Thái dương tay chân, Thiếu dương tay chân và Dương minh tay chân để đi lên đi xuống. Ở chân nó giao với phần Âm, qua Thiếu âm chân lên mắt. Như vậy mỗi ngày đêm đi 25 chu kỳ. Từ lúc ngủ đến bình minh nó bắt đầu từ kinh Thận và theo tuần tự Thận, Tâm, Phế, Can, Tỳ, rồi về Thận, một đêm đi 25 chu kỳ. Ngày và đêm đi tất cả 50 chu kỳ. Khí bảo vệ là mẹ của 100 bệnh, nó tuần hoàn ở toàn thân và phân ra Âm Dương ngày đêm, theo một quy luật nhất định, nếu châm đúng giờ thì hiệu quả cao hơn. Khi châm cần đợi khí, nếu bệnh ở 3 kinh Dương, thì đợi khí bảo vệ tuần hành đến phần Dương hãy châm, nếu bệnh ở 3 kinh Âm, thì đợi khí bảo vệ tuần hành đến phần Âm hãy châm, để nâng hiệu quả lên, gọi là: "cẩn hậu kỳ thời, bệnh khả dữ thời, thất thời phản hậu, bách bệnh bất trừ".

Hoàng đế: Sự tuần hoàn ra vào (ở Âm Dương biểu lý) của khí bảo vệ như thế nào?

Kỳ Bá: Một năm có 12 tháng, một ngày có 12 giờ, giờ Tý giờ Ngọ (ở Nam Bắc) là đường kinh (thẳng) giờ Mão Dậu (ở Đông Tây) là đường (ngang) vĩ. Vận hành trên trời của 28 sá (sao) là mỗi phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) có 7 sá (sao), 4 phương cộng 28 sá (sao). (Từ Đông sang Tây là) từ Phòng sá đến Ngang sá là vĩ (từ Bắc đến Nam là) từ Hư sá sang Sương sá là kinh. Cho nên từ Phòng sá (của phương Đông sang phương Nam) đến Tất sá (của phương Tây gồm 14 sá) thuộc Dương. Từ Ngưỡng sá (của phương Tây qua phương Bắc) đến Tâm sá (của phương Đông, gồm 14 sá) thuộc Âm. Dương là ngày, Âm là đêm. Cho nên khí bảo vệ (tuần hoàn cũng có quy luật như sự vận hành của các thiên thể) trong một ngày đêm tuần hành 50 chu kỳ, ngày 25 chu kỳ ở phần dương, 25 chu kỳ ở phần âm trong các tạng.

Giải thích: 28 sá là từ thiên văn, là nơi thiên thể vòng quay, chia làm 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phương có 7 sá sao 7 sao. Đông có: Giác, Cung, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Bắc có: Đẩu, Ngưu, nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Tây có: Khuê, Lâu, Vị, Ngang, Tất cả, Sâm. Nam có: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tịnh, Chương, Dực, Chẩn. Theo 12 địa chỉ có thể, từ Đông qua Nam đến Tây (14 sá) là giờ Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân (ngày cấm) là Dương, "Phòng đến Tất cả Dương". Từ Tây Bắc Bắc (14 tiếng) theo địa chỉ Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần (đêm) là Âm, "Ngang đến Tâm là Âm".

 

 - Bình minh là Âm end. Có thiết bị bảo vệ (đi tất cả 25 circumstatles và thoát) ở đầu tiên. Khi mở, bảo vệ không khí từ đầu, qua, xuống Thái, xuống đến cuối đầu (thắt lưng). Chi nhánh của người kia, như từ đuôi xuống Dương Dương dương tới đầu Thủ trưởng (Thiếu Trạch). Từ dưới đáy đáy của đáy cuối Changer, một phần theo chiều thẳng đứng bằng Suy nghĩ đến cuối Quanzi, trước khi phân lớp giữa Thừa khap và Giáp xa, đổ vào Dương Minh đi xuống, đến chân vào các đường nhánh khác, nhánh khác, từ dưới đây đến Dương Minh vào đầu ngón (đáng lẽ phải ghi đầu ngón trỏ) và vào một bàn tay.Nhánh theo đường Dương Minh lên bàn, vào gan chân, rồi lên mắt cá trong,

 (Ở bên phải là chân Thiếu, nhánh của Tiêu đề Âm thanh là Kiểu mạch, Loại Kiểu tình huống trong, nên trở về đầu ở đầu - Cảnh Nhạc).

 (Bảo vệ hành khách có quy luật, nên) khi mặt trời đi một chút, vệ tinh đi một chu kỳ 8/10 (ngày 28 đêm, có 50 chu kỳ của vệ khí .Vào vệ tinh 1 sá sẽ là 50:28 = 1,785 chu kỳ), mặt trời đi 2 s, đi vệ tinh 3,6 chu kỳ, mặt trời đi 3 sá, đi vệ tinh 5,4 chu kỳ, mặt trời đi 4 sá, vệ vệ đi 7,2 chu kỳ, mặt trời đi 5 sá, đi vệ tinh 9 chu kỳ, mặt trời đi 6 sá, đi vệ tinh 10,8 chu kỳ, mặt trời đi 7 sá, đi vệ tinh 12,6 chu kỳ, mặt trời đi 14 sá, đi vệ tinh 25,2 chu kỳ (vì đây là vòng tròn 1,8 nên 25,2 chu kỳ, chỉ có 1,785), (bán thời gian) dương dương sẽ chuyển into the sound protection section of the audio section (and starting at night). Nó bắt đầu từ chữ Thiếu âm, đổ vào Thận, từ Thận đổ vào Tâm, từ Tâm đổ vào Phế, từ Phép đổ vào Can, từ Can đổ vào Tỳ, từ Tỳld vào Thận thành một chu kỳ. Cho nên đêm (mặt trời) đi một sá, đi vệ tinh ở trong chu kỳ cũng đi 1,8 chu kỳ. In a night is like a day the air or 25 chu kỳ in a headphone and again. Within particle, positive, one night one night (all over 50 chu chu) add 0,4; if the only at the negative section is 0,2 chu kỳ. Number of a privileged from the time of the first sooners.

Hoàng đế:  Khí vệ tuần hành trong người, ở ngoài giờ tùy thuộc, làm thế nào để đợi khí mà châm?

Bá Cao: Weekly of the week of the best may have more, of the last days of the last days, four season of summer, Hạ, Thu, Đông, and day in different than the rule of 4 mùa. Song getting getting moss on the morning, starting at the beginning at night (satellite starting at positive). Trong 1 ngày 1 đêm, đồng hồ nước báo 100 khắc phục, do đó 25 khắc phục thời gian 1/2 ngày, và tuần không ngừng (vì nên cấm ngày hay ngắn) khi mặt trời lặn là lúc hết ngày cấm dương tận). Thường lấy ngắn thời gian của đoạn mặt trời mọc, mặt trời lặn để chuẩn (cho Âm Dương ngày và đêm) và tiến hành châm cho đúng lúc. Nếu đúng lúc, có thể đoán chính xác ngày mắc bệnh, nếu không an toàn thời gian, hoặc vi phạm hậu 4 mùa (châm sai), thì không thể chữa bệnh. Cho nên nói: chảm bảo chứng, cần đến nó (tiếp nhận nó để kiểm tra khí làm cho nó hư), châm chữa chứng, cần châm đi qua nó (theo cách của nó để bổ sung cho nó). Nghĩa là khí cảm ứng với châm còn hay mất, cần xác định rõ trạng thái thực để châm cho thích hợp. Wait to the moment to be at the moment (means that) disease at 3 business, until you need when the air to châm.

 - Đồng hồ nước 1 điểm, vệ sinh ở Thái dương (tay chân). Point 2 khắc phục, điều khiển ở Thiếu Phép (tay chân). Điểm 3 khắc, vệ tinh ở Dương minh (chân tay). Delete จุด 4, chèn vào phần âm thanh (Chiếu âm chân). Punkt 5 khắc phục, vệ sinh ở Thái dương (tay chân). Score 7 khắc, vệ tinh ở Dương minh (chân tay). Delete จุด ที่ 8, chèn vào phần âm thanh (Chiếu âm chân). Point 9 khắc, vệ tinh ở Thái dương (tay chân). Score 10 khắc, vệ ở Thiếu dương (tay chân). The score 11, at Dương Minh (tay chân). The score 12 to sound sound (Chép chân). Punkt 13 khắc, vệ tinh ở Thái dương (tay chân). The last 14 points at Thiếu dương (tay chân). Punkt 15 khắc phục, vệ sinh ở Dương minh (tay chân). Scarses 16, anal to sound part (Chép chân âm thanh). Punkt 17 khắc, vệ tinh ở Thái dương (tay chân). Score 18 khắc, vệ ở Thiếu dương (tay chân). Score 19 khắc, vệ tinh ở Dương minh (chân tay). The end 20 hits sound to the sound (Chép chân âm thanh). The end 21 finishes at Thái dương (tay chân). Show 22 insane at Thiếu dương (chân tay). The remover engine at Dương Minh (tay chân). The last 24 hits sound to the part (Chép chân âm thanh). Punkt 25 khắc, vệ tinh ở Thái dương (tay chân). That is the last week of the bathroom in a day. Từ Phòng đến 14 giây, đồng hồ nước 50 điểm, ngày đi 1/2 thời gian và 1/2 đường. Mỗi khi mặt trời lặn đi 1 sá, cần phải sử dụng thời gian 3 khắc 4/7 (100 khắc / 28 = 3,5714 khắc). Under the Major Major written in the upper sunscape in the Pacific. Cho nên, quá mặt trời 1 sá, vệ tinh hết 3 kinh và vào phần âm thanh (Chiếu âm chân), vận hành không ngưng, cùng quy luật với biến thiên tự nhiên. Tuy rất phức tạp,

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >