Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow 72. Thông thiên
72. Thông thiên
07/11/2017
Nội dung:  Nói về người có 5 loại: Thái âm, Thiếu âm, Thái Dương, Thiếu Dương, Dương Minh. Each types are a sinh specifier, tính tình trạng chất, cá nhân hình ảnh, chúng có mối quan hệ với điều trị, trong chính trị có quy tắc riêng cho từng loại.

Hoàng đế:  Có người có Âm, có người Dương. Do đó, người thuộc phần Âm, ai, thuộc Dương?

Thiếu Sư: Tất cả các  vật trong vũ trụ, trong 6 hợp (trên dưới và 4 phương) đều không tách ra khỏi 5 hành. Also, not only a An Dương âm. Nói Âm Dương nói chung là dễ hiểu, còn các vấn đề phức tạp trong đó, không thể giải thích đơn giản như vậy được.

Hoàng đế:  Ở người hiền (hiền nhân), tiêu thánh (thánh nhân) của họ có biểu hiện ra hay không?

Thiếu Sư:  Nói chung, có 5 loại: Thái âm, Thiếu âm, Thái Dương, Thiếu Dương, dương dương âm ... ở mỗi loại trong 5 loại hình khác nhau, gân xương khỏe mạnh , khí huyết thịnh khác nhau ...

- Loại hình Thái dương, tham lam bất cứ điều gì, bề ngoài trông đẹp mắt, nhưng trong lòng, chỉ cần vào không khí, tâm mà không hiển thị ra outside, and when needs the status of the attitude of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the status of the year. Outside outlook focus, in the danger, which is the people.

- Người hiếu động, tham lam, thường có người gây hại, thấy người có tiền, thích thú, người gây hại, làm người nghe, người khác thấy vinh, đố kỵ, tức giận, tính tình tàn violence, does not help you. Backwarding, tham khảo, người gây hại, thú vui khi nạn nhân là người Thiếu âm.

- User type in Thailand, eat with optional, noise, no force, no powers, or their own language, sweepers of their own, not yet, not found working but usually usual but it was really tin, but it will be failed. Loại ngôn ngữ năng động, không có chung thủy là người Thái dương.

- The category of Thiếu Phép, làm việc tinh tế, nghiên cứu kỹ lưỡng, tự cho là cao quý, có ít quan tâm hơn và thấy đắc ý, ngoại trừ giao tiếp nhưng kém hơn. Order the person to the Người Thiếu Phép.

- Người bình luận âm dương hòa bình, yên tĩnh yên tĩnh, trong yên tĩnh không lo lắng, không tham dự quá đáng, biết phân biệt pháp luật phát triển của sự vật, không tranh phần cho mình, có can not apply time. Họ có thể có địa chỉ đích, nhưng vẫn giữ được mức độ khiêm tốn, sử dụng đức tin để cảm nhận người dùng mà không hoàn toàn sử dụng quyền bính, gọi là phương pháp xử lý tốt nhất.

- Người thầy thuốc khéo dùng kim châm và bệnh bạch cầu để trị bệnh, họ thường phải quan sát được 5 người như người nói trên để phân biệt với tài liệu: Khi nào thì dùng, khi mắc bệnh, phụ nữ dùng phép .

Hoàng đế:  Nguyên tắc bằng châm 5 loại là gì?

Thiếu Sư: - Người Thái, nhiều âm dương dương, huyết âm của họ, khí cầu của họ, âm dương bất hòa, cân bằng và da dày, nếu không thể sử dụng cách thể hiện, không gây bệnh reduce. - Người Thiếu âm, nhiều âm dương, dạ dày nhỏ và ruột (dạ dày dương dương, dương vật nhỏ, dạ dày nhỏ, ruột dưới âm thanh, âm nhiều nên ruột), 6 phủ không điều hòa, circuits of Dương Minh Minh, circuits Thái dương to, must need a observation of the most of you need, if you will be left, and (ngược lại, nguyên) khí cũng dễ bị failed.

- Người Thái dương dương tính nhiều âm sắc, cần cẩn thận khi điều hòa âm thanh (không âm) nên không được nghỉ âm thanh mà phải chú ý đúng mức (theo dõi quá mức) khí dương liên tục bị hao trật, easy bullying certificate. Nếu âm dương bị hao trật tự, sẽ chết đột ngột, hoặc bất kỳ sự tỉnh tỉnh nào.

- Người Thiếu Phụng, nhiều âm dương mà ít âm, họ có kinh độ nhỏ (theo kinh nghiệm - nhỏ ít, ngoài trời - nhiều lắm), làm mạch ở trong ngoài trời (nên in the regulator) must make the music is perform and (explaining) as for dương âm đi. If the optimisation (url) only, will say the air hao tán nhanh ra khi không khí trung bình, bệnh sẽ khó.

- Người dương tính hòa bình, âm dương của hòa, huyết mạch cũng hòa. (In the conditional) cần xác định sự thay đổi của âm dương, sự suy giảm của chính khí, điều khiển nền theo khuôn dạng và biểu hiện, xem xét các dư hoặc bất cứ điều gì, nếu nó, nó, nếu không thực no rhod, take a treat to treat for treat.

* Những điều ghi ở trên là nguyên tắc tắc cho âm dương và tiêu chuẩn để phân biệt 5 loại người.

Hoàng đế:  Những người ở 5 loại hình ở trên, không có chỗ ở chung nhau, mới gặp nhau, không xác định hàng ngày của hàng ngày ra sao, thế nào để biết họ?

Thiếu Sư:  Nhiều người thuộc loại người trên, thường là không rõ điểm đặc trưng của 5 loại hình (âm dương) này. This person has an to 25 types of people, but the 5 type of this image are not listed to 25 categories. Hình 5 của các loại này không giống với mọi người nói chung.

Hoàng đế:  Phâm biệt 5 loại này như thế nào?

Thiếu Sư: The Man with the black color, the meaning of non-play, ti-ki, two-way downward, as a large people, right down to nhìn, tuy không còi xương nhưng có thể gối cong queo không thể đứng thẳng, đó là ngoại trừ điểm đặc trưng của người Thái.

- Người Thiếu âm có vẻ như rất thanh cao, nhưng hành động lại mờ (tâm trí) thâm hiểm, ngoan cố, khi đứng, không bình yên, trạng thái ác tà. When goes as cúi người chạy. That is a special music of Thinking âm.

- Người Thái dương, kiểu dáng của họ rất kiêu căng thẳng, thường nẩy ngực, co bụng, và cũng thường gối lại, nhưng lại gối lại, đó là điểm đặc biệt của người Thái dương.

- Người thiếu niên có dáng ngẩng cao đầu, đi lắc lư, hai tay thường được đưa ra sau lưng, đó là điểm đặc biệt của người Thiếu dương.

- Người bình thường âm thanh hòa trộn với âm thanh, dễ thích ứng với hoàn cảnh, cung cấp tín hiệu nghiêm trọng, đối với người dùng không khí nhã, ánh mắt hiền từ, miệng nói làm tay, làm việc minh không hỗn loạn, mọi người gọi họ là quân tử, đó là điểm đặc biệt bên ngoài âm dương hòa bình.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >