Trang chủ arrow Châm cứu án ma arrow 70. Nóng lạnh (Hàn nhiệt)
70. Nóng lạnh (Hàn nhiệt)
01/11/2017
Nội dung: Nói về nguyên nhân, cách chữa tràng nhạc (lao hạch, loa lịch). Tiên lượng và chẩn đoán bệnh này. Lao hạch do khí độc hàn nhiệt lưu ở kinh mạch gây nên.

Hoàng đế: Lao hạch hàn nhiệt ở cổ, nách, do khí nào gây nên?

Kỳ Bá: Đều do khí độc của hàn nhiệt, lưu ở mạch không bị đuổi đi (làm khí huyết ngưng trệ) gây nên.

Hoàng đế: Chữa như thế nào?

Kỳ Bá: Gốc của lao hạch là ở nội tạng, ngọn của nó là hạch ở cổ, nách. Nếu khí độc phù ở kinh mạch bên trong chưa vào sâu trong cơ, bên ngoài cũng chưa làm mủ thì dễ chữa. Mới đầu chữa từ gốc dẫn đến ngọn để làm khí độc suy dần, dừng lại sự phát tác của hàn nhiệt. Cần xem xét vị trí của kinh mạch, theo đường đi của nó để lấy huyệt châm, kim châm vào từ từ và lấy ra từ từ để khử nó. Nếu hạch nhỏ như hạt lúa, châm một lần là có hiệu quả, châm 3 lần là tiêu hết.

Hoàng đế: Xem xét tiên lượng xấu tốt dựa vào đâu?

Kỳ Bá: Vạch mắt xem, nếu thấy có vằn máu đỏ theo hướng trên đi xuống, dưới đi lên, và đều đi vào đồng tử là rất nguy kịch, nếu có 1 mạch máu thì sống 1 năm, nếu có một mạch máy rưỡi thì sống 1,5 năm. Nếu có 2 mạch máu thì sống 2 năm, nếu có 2, 5 mạch máu thì sống 2,5 năm, nếu có 3 mạch máu thì sống 3 năm. Nếu mạch không đi vào đồng tử thì chữa được.

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >